Hoe kunnen we helpen?

Herplaatsingsinspanningen

Betekenis van Herplaatsingsinspanningen

Wanneer een werkgever een ontslagaanvraag doet bij het UWV, moet hij kunnen onderbouwen dat er geen mogelijkheden zijn om de werknemers te herplaatsen in een andere passende functie binnen de onderneming. De werkgever moet aangeven welke inspanningen hij heeft gedaan om de werknemer te herplaatsen. 

De flexonderneming is verplicht passend en vervangend werk te zoeken wanneer het werk weg valt in een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding, maar met loondoorbetalingsverplichting. Zoals bijvoorbeeld in fase B/3 of C/4. Er moet dan een herplaatsingsgesprek met de flexwerknemer plaatsvinden. Zolang er geen passend en vervangend werk is aangeboden heeft de flexwerknemer recht op het laatst verdiende loon.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. Artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>