Hoe kunnen we helpen?

GVVA (Gecombineerde Vergunning Verblijf en Arbeid)

Betekenis van Gecombineerde Vergunning Verblijf en Arbeid

De GVVA is een vergunning die de verblijfsvergunning en de tewerkstellingsvergunning (TWV) combineert in één vergunning.

Voor buitenlandse werknemers die langer dan 3 maanden in Nederland komen werken kun je als werkgever de GVVA aanvragen. De werkgever of buitenlandse werknemer (buiten EU/EER) hoeft dus nog maar één vergunning aan te vragen bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND).

Kijk voor meer informatie over de aanvraag van een GVVA en het aanvraagformulier bij de IND.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk in ons opleidings- trainingsaanbod, en blijf je ontwikkelen.

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>