Hoe kunnen we helpen?

Kennismigrant

Betekenis van Kennismigrant

Kennismigranten zijn hoogopgeleide immigranten van buiten de EU, EER en Zwitserland. Zij worden om hun wetenschappelijke of technische kennis naar Nederland gehaald om arbeid in loondienst te verrichten. 

Een kennismigrant is bijvoorbeeld een (gast)docent, een (wetenschappelijk) onderzoeker of een arts in opleiding. Om te kunnen werken in Nederland zijn een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) en een verblijfsvergunning noodzakelijk. Daarnaast heeft de kennismigrant een referent nodig die hem of haar naar Nederland haalt. De werkgever moet daarom een erkend referent zijn bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Ook geldt er een hoger minimum salaris dan voor werknemers met Nederlandse nationaliteit.

Voor werknemers buiten de EU is normaal gesproken een tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig om in Nederland te kunnen werken. Voor kennismigranten is dat meestal niet nodig als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Voor hoogopgeleide immigranten zijn er meer mogelijkheden om in Nederland of de EU te komen werken, zoals de Europese blauwe kaart

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

EU | EER | Erkend referent | Loondienst | TWV | Vreemdeling

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>