Hoe kunnen we helpen?

Erkend referent

Betekenis van Erkend referent

Een referent is een persoon, bedrijf, school of organisatie die belang heeft bij de overkomst van een vreemdeling. Wanneer je een buitenlandse werknemer aanneemt ben je de referent voor deze werknemer. Je kunt voor meerdere werknemers tegelijk referent zijn.

Een referent heeft rechten (kan verblijfsaanvragen indienen) en plichten (informatie- en administratieplicht over wijzigingen). Daarnaast is de referent verantwoordelijk voor de terugkeer van de vreemdeling naar het land van herkomst. 

Een organisatie is verplicht zich door de IND te laten erkennen als erkend referent als zij een verblijfsvergunning aan wil vragen voor au pair, uitwisseling, studie, kennismigrant en onderzoeker. Een erkend referent kan gebruik maken van een snellere procedure.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Kennismigrant | IND | Verblijfsvergunning | Vreemdeling

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>