Hoe kunnen we helpen?

Getuigschrift

Betekenis van Getuigschrift

Een getuigschrift is een document dat een werknemer mee kan krijgen bij uitdiensttreding. Hierin staat omschreven hoe de werkgever vindt dat de werknemer heeft gepresteerd. 

Een getuigschrift is bedoeld als aanbeveling bij een nieuwe baan. Het zal daarom ook meestal lovend zijn: de sterke punten van de werknemer worden benoemd. Wanneer een werknemer daarom vraagt is de werkgever wettelijk verplicht om een getuigschrift verschaffen. Als een werknemer ondermaats heeft gepresteerd of zelfs is ontslagen, zal deze waarschijnlijk geen getuigschrift vragen. Of, als hij er een heeft, deze niet laten zien bij een sollicitatie.

Er moet in ieder geval de soort functie en de lengte van het dienstverband in staan. Vaak worden referenties genoemd: personen met wie contact opgenomen kan worden om over de sollicitant te spreken. 

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Beoordelingsgesprek | Opzegtermijn | Sollicitatieplicht WW

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. Artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>