Hoe kunnen we helpen?

Flexwerker

Betekenis van Flexwerker

Met de term flexwerker wordt de werknemer met een flexibel arbeidscontract bedoeld. Voornaamste kenmerken van een flexwerker zijn het ontbreken van een vast arbeidscontract met de werkgever op de werkplek waar men het werk verricht en het ontbreken van een vaste werkplek.

Voorbeelden van flexwerkers zijn uitzendkrachten, gedetacheerden, payrollers, seizoenarbeiders en werknemers met een nul-urencontract. Een arbeidskracht met een flexibel contract ontleent minder baanzekerheid aan het arbeidscontract dan een vaste werknemer en heeft daarmee ook minder inkomenszekerheid. Veelal worden ook zzp’ers tot de flexwerkers gerekend. 

NB: Met de term flexwerker wordt bij het SEU-examen Uitzendprofessional bedoeld: uitzendkracht met uitzendovereenkomst op basis van de ABU-cao (fase A, Fase B, Fase C) of de NBBU-cao (fase 1-2, fase 3, fase 4). Zie ook fasensysteem.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>