Hoe kunnen we helpen?

Deskundigenoordeel UWV

Betekenis van Deskundigenoordeel UWV

De betekenis van deskundigenoordeel is dat het een oordeel is over de re-integratie van een werknemer. Als werknemer en/of werkgever het niet eens zijn over de re-integratie bij ziekte, kan bij het UWV een onafhankelijk deskundigenoordeel worden aangevraagd. Dit is een advies. Het oordeel is niet bindend.

Het UWV kijkt naar de geschiedenis van de re-integratie en beoordeelt wat er is gebeurd. Het doel van het uiteindelijke oordeel is dat de werknemer samen met de werkgever het vastgelopen re-integratietraject weer oppakt. Het oordeel is niet bindend.

Zowel de werkgever als de werknemer kan een deskundigenoordeel aanvragen. Er kan een oordeel gevraagd worden over de volgende zaken: 

  • Een meningsverschil over de vraag of de uitzendkracht (nog) ongeschikt is om te werken;
  • De vraag of de werkgever en de werknemer alles hebben gedaan om re-integratie mogelijk te maken;
  • De vraag of een bepaald werkaanbod passend is. 
Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Re-integratiemiddelen | UWV | Werkgever

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>