Hoe kunnen we helpen?

DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties)

Betekenis van Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

Deze wet regelt de arbeidsrelatie tussen een ZZP’er en een opdrachtgever en gaat schijnzelfstandigheid tegen. Een opdrachtgever en ZZP’er kunnen zich vrijwaren van het aangaan van een arbeidsrelatie, en dus het betalen van loonheffingen, middels een door de belastingdienst getoetste modelovereenkomst. Dit moet ervoor zorgen dat de ZZP’er niet als werknemer wordt gezien. 

De Wet DBA vervangt de VAR per 1 mei 2016. Op dit moment wordt de Wet DBA niet gehandhaafd, omdat het in de praktijk leidde tot minder opdrachten voor ZZP’ers. Het nieuwe kabinet gaat op zoek naar een alternatief voor de Wet DBA.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Loonheffing | Wet DBAZZP-er

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>