Hoe kunnen we helpen?

AVV (Algemeen Verbindend Verklaard)

Betekenis van Algemeen Verbindend Verklaard

Dit is een besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als een CAO Algemeen Verbindend is verklaard, dan is deze van toepassing op alle werkgevers en werknemers die in deze bedrijfstak actief zijn.

Vakbonden en werkgeversorganisaties vinden het niet gewenst als er concurrentie ontstaat op het terrein van arbeidsvoorwaarden. Om dit te voorkomen is het mogelijk om een algemeen verbindendverklaring aan te vragen. De aanvraag gaat per CAO. De minister zal een CAO pas algemeen verbindend verklaren wanneer deze voor een belangrijke meerderheid van de werknemers in de bedrijfstak geldt.

Voordelen van de AVV zijn stabiele arbeidsverhoudingen, het voorkomen van arbeidsonrust, helderheid van de afspraken en het uitschakelen van de concurrentie (vooral op de lonen).

De CAO is na de algemeen verbindendverklaring ook van toepassing op de werkgevers die geen lid zijn van de CAO. De ABU CAO is Algemeen Verbindend verklaard. Dit kan voor een periode van maximaal 2 jaar.

 

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

CAO | Mededingingswet | Terugvalloon (ABU-cao)

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>