Hoe kunnen we helpen?

Mededingingswet

Betekenis van Mededingingswet

De Mededingingswet moet vrije marktwerking garanderen. De wet ziet erop toe dat bedrijven eerlijk concurreren. Het is verboden om afspraken te maken die de concurrentie beperken. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan dat flexondernemingen onderling prijsafspraken met elkaar maken voor een opdrachtgever met als doel andere flexondernemingen hierdoor buiten spel te zetten. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op de Mededingingswet.

De wet bestaat sinds oktober 1997 en is de opvolger van de Wet economische mededinging. De wet stemt het nationale mededingingsrecht af op dat van de EU door onder meer de invoering van een verbod op kartelvorming en het misbruiken van economische machtsposities. 

Bij overtreding van de Mededingingswet kan de ACM een boete of een andere straf opleggen.

Downloads / links

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk in ons opleidings- trainingsaanbod, en blijf je ontwikkelen.

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

ACM | Concurrentiebeding 

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>