Hoe kunnen we helpen?

ACM (Autoriteit Consument en Markt)

Betekenis van Autoriteit Consument en Markt

De ACM is een onafhankelijke organisatie die toezicht houdt op de mededinging, een aantal specifieke sectoren en het consumentenrecht. Met als doel dat bedrijven eerlijk concurreren en goedgeïnformeerde consumenten voor hun recht opkomen.

Bijvoorbeeld: Flexondernemingen mogen met elkaar geen prijsafspraken maken voor een bepaalde opdrachtgever en hiermee andere bureaus buiten spel zetten. Bij overtreding van de wet kan de ACM een boete of andere straf opleggen.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Mededingingswet

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>