Hoe kunnen we helpen?

ABU – Algemene Bond Uitzendondernemingen

Betekenis van Algemene Bond Uitzendondernemingen

De ABU is een brancheorganisatie voor organisaties die actief zijn in de flexbranche. Als brancheorganisatie houdt de ABU zich onder andere bezig met cao-onderhandelingen en belangenbehartiging van ondernemers in de uitzendbranche.

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is in 1961 opgericht. Zij houdt zich bezig met de belangenbehartiging van uitzendondernemingen en payrollbedrijven. De vereniging telt zo’n 580 leden, die 65 procent van de omzet in de flexbranche vertegenwoordigen. De missie van de ABU is het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor uitzendwerk en payrolling. 

Tot 2019 sloot de ABU een eigen uitzendcao met sociale partners. Vanaf 30 december 2019 is er een gezamenlijke cao met de brancheorganisatie voor kleine uitzendondernemingen, de NBBU. Deze cao is per 11 juli 2020 algemeen bindend verklaard. Dat betekent dat zowel de ABU- en NBBU-leden als de niet-leden deze cao moeten volgen.

Wil je meer weten?

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

CAO uitzendkrachten | Flexbranche | NBBU | Payrolling

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>