Hoe kunnen we helpen?

Aanwijzingsbeschikking

Betekenis aanwijzingsbeschikking

Een Aanwijzingsbeschikking is een speciale toestemming die je nodig hebt om te mogen uitzenden in het beroepsgoederenvervoer, zoals bij vrachtwagenchauffeurs. De uitzendonderneming moet een aanwijzingsbeschikking aanvragen bij het KIWA om deze functies uit te mogen zenden. De Aanwijzingsbeschikking wordt toegewezen door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De chauffeur heeft vervolgens zelf een ‘verklaring ter beschikkingstelling’ nodig.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk in ons opleidings- trainingsaanbod, en blijf je ontwikkelen.

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Ministerie van IenW | KIWA | uitzendkracht

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>