Hoe kunnen we helpen?

Ministerie IenW

Betekenis van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een ministerie van de Nederlandse overheid. Het ministerie is verantwoordelijk voor verkeer en waterstaat, ruimtelijke ordening en leefbaarheid. Het Ministerie van IenW zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een veilige, goed ingerichte en schone omgeving. 

Je kan bijvoorbeeld te maken krijgen met het Ministerie van IenW als je uitzendt in het beroepsgoederenvervoer. Voor een terbeschikkingstelling in het beroepsgoederenvervoer is een aanwijzingsbeschikking nodig van het Ministerie van IenW (aan te vragen bij de KIWA).

Downloads / Links

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Aanwijzingsbeschikking | SZW (ministerie) | KIWA Register

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. Artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>