Hoe kunnen we helpen?

KIWA Register

Betekenis van Kiwa Register

Uitzendondernemingen die chauffeurs uitzenden in het beroepsgoederenvervoer dienen een aanwijzingsbeschikking te hebben van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Deze moet worden aangevraagd bij Kiwa Register.

Kiwa Register is onderdeel van een internationale onderneming die zich bezighoudt met certificeren, testen en inspecteren. Kiwa Register heeft sinds 2010 als kerntaak om op efficiënte wijze de aanvragen voor formele vergunningen en wettelijke bevoegdheden binnen de sector transport te verwerken. Jaarlijks verstrekt Kiwa namens de Minister van IenW ruim 100.000 vergunningen en bevoegdheden aan natuurlijke personen en bedrijven in de luchtvaart, zeevaart, binnenvaart en het personen- en vrachtvervoer over de weg.

Kiwa ontzorgt hiermee overheden met vergunningverlenende taken en staat onder toezicht van de overheid. Dankzij deze organisatie worden levertijden voor vergunningen verkort.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Aanwijzingsbeschikking | Minister van IenW | Uitzendkracht

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. Artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>