De leersprint | Een interactief leertraject (Incompany)

Artra biedt een groot aantal e-learnings aan over uiteenlopende onderwerpen. Deze kun je geheel zelfstandig, op een tijd en plaats die je zelf uitkomt, doorlopen. Echter, wil je echt iets doen met die kennis, wil je effectiever leren en een langdurig leereffect, dan is een interactief incompany-opleidingstraject gewenst. Door het volgen van een blended leertraject is het leerrendement nog hoger.

Om dat hoge leerrendement te bereiken en om ervoor te zorgen dat snel een effectieve kennisoverdracht van training of opleiding naar werkvloer plaatsvindt, is een interactief leertraject gewenst. Wij noemen dit de leersprint. Deze wordt alleen aangeboden bij Incompany-trajecten. Je gaat echt actief met het onderwerp aan de slag, wordt begeleid door een ervaren trainer en kunt van en met anderen leren.

Hoe ziet de leersprint er uit?

1. Online kennismakingssessie

Je start met een online kennismakingssessie. Tijdens deze sessie wordt de opzet van de leersprint nog eens doorgenomen en wordt besproken wat er van jou als deelnemer verwacht wordt. Daarnaast maak je kennis met de andere deelnemers.

2. E-learning

Daarna doorloop je de e-learning. Deze geeft een volledig overzicht van het onderwerp. Door middel van toetsvragen wordt getest of je de stof beheerst.

3. Voorbereidende opdracht

Na het doorlopen van de e-learning krijg je een voorbereidende opdracht. Dit is de voorbereiding voor de klassikale bijeenkomst.

4. Klassikale bijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomst, die een of meerdere dagdelen duurt, ga je met de trainer en de andere deelnemers oefenen en reflecteren. Door actief aan de slag te gaan met het onderwerp wordt het echt onderdeel van je ‘systeem’.

5. Opdrachten

Na de klassikale bijeenkomst krijg je een aantal opdrachten. Zo ga je nóg eens actief met het onderwerp aan de slag. En je toetst voor jezelf of je het onderwerp beheerst.  

6. Online sessie

Tijdens de online sessie, die circa 1 uur duurt, bespreek je met de trainer en de andere deelnemers hoe je de opdrachten hebt aangepakt en wat je hebt geleerd. De trainer en de andere deelnemers kunnen daar feedback op geven. Uiteraard hoor je ook hoe de andere deelnemers het hebben aangepakt of waar zij tegenaan gelopen zijn. Nog meer leermomenten! 

De duur van de leerspint is afhankelijk van de gekozen opleiding of training. Soms kan volstaan worden met 1 klassikale bijeenkomst. Maar het komt ook voor dat er twee, drie of vier nodig zijn. Als de opleiding uit slechts één klassikale bijeenkomst bestaat, doorloop je deze sprint al in 5 weken. Telt de opleiding vier klassikale bijeenkomsten dan is de totale duur van de leersprint 14 weken.  

Als je de leersprint hebt afgerond ontvang je je welverdiende certificaat! 

De trainingen die artra Incompany aanbiedt in de vorm van een leersprint:

Heb je een vraag of ontvang je graag opleidingsadvies?

Of wil jij meer weten over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op via artra@artra.nl of bel 026 333 75 72.

>