E-learning Detacheren binnen de uitzendcao

Vind jij het ook belangrijk dat je consultants/adviseurs goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden die de ABU of NBBU jouw eigen organisatie of opdrachtgevers kan bieden? Wil jij leren om de leegloopkosten terug te brengen door gebruik te maken van de cao? Deze e-learning zorgt ervoor dat de complexe materie van uitzend cao’s goed geborgd wordt.

Meer flexibiliteit met de uitzend-cao’s

Veel detacheringsorganisaties volgen momenteel deels het fasensysteem van de ABU- of de NBBU-cao. Dit doen zij vanwege de extra flexibiliteit en de mogelijkheid meerdere flexibele contracten te bieden. De Wet arbeidsmarkt in balans beperkt voor detacheerders de mogelijkheden van contracten voor bepaalde tijd. Het fasensysteem biedt uitkomst!

Voor wie is de e-learning geschikt?

Voor iedereen die te maken heeft met de uitzend-cao. Het (aanvangs)niveau van deze e-learning is mbo+.

ABU/NBBU-toets

Aansluitend nemen wij via online leeromgeving online leeromgeving de ABU/NBBU-cao toets af. De toets neemt maximaal 1 uur in beslag en kan thuis of op de werkplek worden gemaakt op een vooraf vastgestelde dag. Daarna ontvangen de leidinggevende en de medewerker het cijfer met een uitgebreide rapportage.

Toetsen

Na ieder thema bieden we een toets aan. De medewerkers kunnen de toetsen meerdere keren maken.

Als de e-learning met goed gevolg wordt doorlopen ontvang je een certificaat.

Duur

De medewerkers nemen de e-learning in hun eigen tempo door. Wij schatten de totale tijdsinvestering in op 80 uur. De e-learning is 24/7 toegankelijk op ieder device.

Kosten

De kosten voor deze e-learning bedragen € 299 (excl. btw). Daarmee heb je 6 maanden toegang tot de e-learning. De kosten voor de ABU/NBBU-toets zijn bij de prijs inbegrepen. De kosten voor een herkansing van de ABU/NBBU-toets bedragen € 55 (excl. btw) per keer.

Wil je graag al eerder toegang?

Wil je graag op een ander moment beginnen dan de ? Stuur dan een mail naar artra@artra.nl met daarin de e-learning die je wilt volgen en wanneer je wilt beginnen.
Let wel: het kan 48 uur duren tot dat je toegang krijgt tot de online leeromgeving.

Onderwerpen die aan bod komen bij de E-learning Detacheren binnen de uitzend CAO

Na afloop van deze e-learning ben je in staat om:

  • Leegloopkosten terug te brengen door gebruik van de CAO;
  • De mogelijkheden van de CAO naar de dagelijkse praktijk te vertalen.

Bovendien heb je kennis van:

  • De driehoeksverhouding en regulier arbeidsrecht;
  • ABU/NBBU-CAO-regelgeving in de driehoeksverhouding;
  • Voordat de flexwerker aan de slag gaat in de driehoeksverhouding: privacy- en discriminatiewetgeving, identificatieverplichtingen, arbeid van vreemdelingen, ID en verblijfsdocumenten in de driehoeksverhouding;
  • De flexwerker gaat aan de slag in de driehoeksverhouding: Wet arbeid en zorg, Wet ziekte en arbeidsongeschiktheid, WIA, arbeidsomstandigheden en aansprakelijkheid bij schade in de driehoeksverhouding.
Inschrijven voor de E-learning Detacheren binnen de uitzendcao? Direct inschrijven