Zo houdt Randstad de kennis van haar uitzendprofessionals op hoog niveau

Denise Brijan 5 januari 2022 3 min
Categorieën: Interview, Klanten

Sinds enige tijd werkt Randstad met een grote kennisbibliotheek voor medewerkers: LegalUp. Deze is opgezet in samenwerking met artra om de kennis van wet- en regelgeving van de consultants up-to-date te houden. Waarom heeft Randstad gekozen voor deze LegalUp? En, heeft het resultaat? We vroegen het Laura Konijnenburg, talent- en learning specialist bij Randstad, en projectleider voor dit initiatief.

Waarom hebben jullie gekozen voor LegalUp?

“Onze consultants doen allemaal in hun eerste jaar dat ze bij ons werken het SEU-examen. Op dat moment is hun kennisniveau hoog. Echter wij merkten dat de consultants het moeilijk vinden om deze kennis up-to-date te houden. Vooral de kennis die ze niet elke dag nodig hebben, zakt snel weg. Wij vinden het belangrijk dat we ons aan wet- en regelgeving houden en stellen hoge normen aan compliancy en ons vakmanschap. Permanente educatie is een van onze speerpunten. LegalUp biedt hierop een antwoord.”

Lees ook: Hoe je succesvol de vergeetcurve aanpakt

Hoe werkt het?

“In samenwerking met artra zorgen we ervoor dat al onze medewerkers die met klanten of kandidaten te maken hebben ieder jaar een aantal modules volgen in onze kennisbibliotheek, LegalUp. Welke dat zijn, is afhankelijk van je functie. Dat is ook meteen de kracht van LegalUp. Je maakt alleen wat voor jou relevant en actueel is vanuit onze overtuiging dat je leren faciliteert door een aanbod op maat: ‘just in time, just enough, just for you’. Dat betekent ook dat jij zélf kiest op welk moment in het jaar jij jouw kennis bijspijkert. Dat is voor ons belangrijk: persoonlijke vrijheid binnen een duidelijk kader. De modules bestaan uit een summiere versie van SEU-kennis met onderwerpen zoals het fasensysteem, discriminatie en arbeidsrecht en worden aangevuld met informatie over privacy en informatiebeveiliging.

Wat hebben jullie gedaan om LegalUp succesvol uit te rollen?

“Om LegalUp te laten slagen, vragen we onze collega’s jaarlijks te investeren in hun vakmanschap. De leidinggevende stimuleert dit, maar ook vanuit de directie benoemen we op verschillende momenten waarom we professionele ontwikkeling belangrijk vinden. Bij de uitrol van LegalUp hebben we een aantal dingen gedaan om betrokkenheid te creëren onder eindgebruikers. Zo is de naam LegalUp voortgekomen uit een prijsvraag en hebben de managing directors vorm en inhoud gegeven aan het belang van het investeren in vakmanschap. Sommigen kozen hierbij voor een filmpje, anderen voor een praktische mail.”

Hoe zorg je ervoor dat medewerkers LegalUp op tijd doorlopen?

“Wat je aandacht geeft, groeit en een datagedreven aanpak helpt ons bij het realiseren van onze ambitie. Elk kwartaal meten we het gebruik van LegalUp en bepalen we waar we eventueel moeten bijsturen. Leidinggevenden kunnen met behulp van een dashboard de voortgang van hun team monitoren. Sommige directeuren kiezen in hun jaarplan voor ‘het kwartaal van de kennis’ waarin zij  LegalUp voor een bepaald moment in het jaar agenderen. Dat maakt het een logischer moment voor de collega’s om ermee aan de slag te gaan. En já, ook bij ons kiest een groot deel van de collega’s er alsnog voor om pas in actie te komen na een aantal reminders en als de deadline in zicht is. Ook dat is prima. ”

Wat was de reactie van de medewerkers?

“We horen van collega’s die LegalUp hebben doorlopen dat ze het prettig vinden dat ze alleen de onderwerpen op hoeven te frissen waar ze ook in hun rol mee van doen hebben. Het is geen one size fits all, en dat was ook precies het streven. Ook de vorm wordt gewaardeerd: eerst een stukje theorie, dan een casus waarbij je de theorie toepast op een praktijksituatie. De theorie wordt afgewisseld met filmpjes, vragen en een toets aan het eind. Deze afwisseling is fijn en de casuïstiek sluit goed aan bij de dagelijkse praktijk van onze collega’s. Een bijkomend voordeel dat ons heeft verrast is de waarde die wordt gehecht aan het behalen van het certificaat bij afronding. Collega’s geven aan dat dit ook bijdraagt aan hun arbeidsmarktwaarde. LegalUp is daarom wat ons betreft een blijvertje.”

>