Voor het eerst in 7 jaar loopt ziekteverzuim niet op

Marco Hendrikse 12 september 2023 1 min
Categorie: Verzuim

Het CBS maakte bekend dat het ziekteverzuim onder werknemers in het tweede kwartaal van 2023 5,0 procent bedroeg. In vergelijking met een jaar eerder betekent dit een daling.

Om seizoenseffecten uit te sluiten wordt steeds vergelen met hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Zo zijn in de winter verzuimcijfers altijd hoger. In de afgelopen zeven jaar, van 2016 tot en met 2022, was in elk tweede kwartaal het ziekteverzuim hoger dan een jaar eerder. Vorig jaar bedroeg het ziekteverzuim in het tweede kwartaal 5,4 procent. Het CBS spreekt daarom van een omslag.

Percentage ziekteverzuim kwartaal 2 2023

In de 12 jaren voor 2016 schommelde het ziekteverzuim op of rond de 4%. Het huidige verzuimcijfer ligt daar dus met 5% nog behoorlijk boven.

Ziekteverzuim naar sector

Traditioneel is het ziekteverzuim verreweg het hoogst in de sector zorg en welzijn. Met een verzuim van 7 procent in het tweede kwartaal is dat ook dit keer het geval. Het goede nieuws is dat ook hier het verzuim daalt. Vorig jaar was het nog 7,5%. De sectoren vervoer en opslag (6,1%) en industrie (5,7%) maken de top 3 van sectoren met het hoogste verzuim compleet.

In de Financiële sector (3,1%), de Landbouw (3,4%) en de Specialistische zakelijke dienstverlening (3,5%), waar ook de uitzendbranche onder valt, is het ziekteverzuim het laagst.

Alleen in de (relatief kleine) sector Delfstoffenwinning steeg het verzuim. In de sector Verhuur van en handel in onroerend goed bleef het ziekteverzuimpercentage gelijk. In alle andere sectoren was sprake van een daling.

>