Ziekteverzuim als verdienmodel?

Ellen van Hierden 17 januari 2020 4 min
Categorie: Verzuim

1001 contracten

Je kunt van alles van flexorganisaties zeggen, maar er is geen gebrek aan creativiteit en inventiviteit. In de afgelopen jaren hebben we binnen de flexbranche er wat op los geëxperimenteerd. Het begon met het inzetten van verschillende contracten. Iedereen kent natuurlijk de mogelijkheden van de week, maand en projectcontracten, met of zonder uitzendbeding. Deze zijn door (bijna) alle organisaties volop benut. Mogelijkheden (waren er) te over.

Sectorverloning

Vervolgens hebben we de mogelijkheden van de sectorverloning ontdekt. Gecombineerd met alle contractvormen gaf dat talloze mogelijkheden en heeft dat dito winst opgeleverd. Want, zoals bekend, worden alle bedrijven in Nederland op basis van hun kernactiviteit ingedeeld in een van de ruim 60 verschillende sectoren. Wanneer er met groepen uitzendkrachten met vergelijkbare werkzaamheden uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding was overeengekomen, dan werden deze werknemers door de Belastingdienst niet als uitzendkrachten, maar als ‘gewone’ werknemers gezien. En kon de indeling in een vaksector plaatsvinden. Hiermee kon fors op de genoemde premies worden bespaard. Voor flexorganisaties is hier in het kader van de WAB een streep doorgehaald. Alle flexorganisaties vallen als vanouds weer onder sector 52.

Gelijk speelveld

Tegelijk met de invoering van de WAB is er voor flexorganisaties een gelijk speelveld gecreëerd: sectorverloning is niet meer mogelijk. De nadruk komt weer te liggen op het maken van de juiste match, het vinden en binden van de juiste kandidaat. En niet alleen dat, hoe zorgen we ervoor dat je kandidaten inzetbaar zijn en blijven? De enige financiële ‘knop’ waar nog aan gedraaid kan worden is de knop van de premie Werkhervattingskas. Concreet betekent dit het zorgen voor een gezonde flexpopulatie met zo weinig mogelijk verzuimdagen.

Hoe gezond is flexibel Nederland?

Helaas is er weinig bekend over het ziekteverzuim van flexwerkers in Nederland. Wel kan je bij het CBS veel gegevens ophalen over ziekteverzuim in Nederland. Momenteel ligt het ziekteverzuimpercentage op 4,0%. Ten opzichte van een jaar geleden is dat percentage licht gestegen (van 3,9% naar 4,0%). Als je echter kijkt naar het percentage in 2016, lag dat op 3,5%. Wat verder opvallend is, is dat het ziekteverzuim bij kleine organisaties tot 10 medewerkers, 2x zo laag is als bij organisaties met 100 of meer werknemers.

Bron: CBS

Gelukkige (flex)werkers

Daarnaast zien we de laatste jaren dat er steeds meer onderzoek gedaan wordt naar de gezondheid en het welbevinden van medewerkers. Ook is het bekend dat gelukkige mensen significant minder verzuimen dan mensen die minder goed in hun vel steken. Maar, hoe zorgen we dat mensen gezond zijn en blijven? En hoe kan je dit als organisatie positief beïnvloeden? Invloed uitoefenen start met inzicht. Welke mensen verzuimen en waarom verzuimen zij? En welk beleid zet je hierbij in?

Trends voor de komende jaren

Zowel werkgevers als werknemers zien werkstress en de balans tussen werk en privé als grootste gezondheidsrisico’s. Werknemers zien, in tegenstelling tot werkgevers, werksfeer en slaapstoornissen als voornaamste risico. Daarnaast is vergrijzing een bron van zorg. Mensen moeten langer doorwerken tot hun pensioenleeftijd, waarbij men zich zorgen maakt om de inzetbaarheid en belastbaarheid.

Hoe krijg je inzicht?

Er zijn scans, maar je kan ook ‘old school’ in gesprek met je werknemers. 20% van de werkgevers geeft aan geen gebruik te maken van de middelen om inzicht te krijgen in gezondheidsrisico’s. Als ze hier wel aandacht aan besteden, dan zie je dat zij vooral gebruik maken van de gegevens van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE) en preventief medisch onderzoek (PMO) om trends en gezondheidsrisico’s te duiden. Verder is en blijft het van belang dat je in gesprek gaat met je medewerker. De vraag is wel: mag je hierbij de gezonde of ongezonde levensstijl bespreekbaar maken of hier zelf consequenties aan verbinden?

Cure?

Na inzicht en het bespreekbaar maken van de oorzaken van verzuim is het belangrijk dat de juiste interventies worden ingezet. Wat is er mogelijk en wat is effectief? Je ziet dat veel werknemers zelf al verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gezondheid en welbevinden. 6 op 10 interventies zijn door medewerkers zelf in gang gezet. Slechts een derde van de interventies had hierbij een preventief karakter. Wat nog steeds voor flexwerkgevers een uitdaging is, is de ‘afstand’ tussen de flexorganisatie en de plek waar de arbeid daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Resume

Gezondheid en welbevinden van flexwerkers wordt steeds belangrijker voor alle werkgevers. Niet alleen op het gebied van financial control, maar vooral ook in jouw begeleidende rol als werkgever. Veel flexwerknemers zijn zelf al actief bezig met hun leefstijl en staan open voor ondersteuning hierin. Veel flexwerkgevers zijn onvoldoende op de hoogte van de cijfers en de mogelijkheden waarmee je als werkgever zicht krijgt op het ziekteverzuim. Er kan meer en veel medewerkers zijn bereid om hulp en ondersteuning te aanvaarden. Maak hier dankbaar gebruik van!

>