Wat is de status van de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten?

13 februari 2019 2 min
Categorie: Uitzend-cao

Lees de blog ‘de nieuwe uitzend CAO!’ voor het laatste nieuws.

We kijken er allemaal al een tijd reikhalzend naar uit. Wat gaat de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten ons brengen en welke veranderingen kunnen we verwachten? Helaas loopt het traject minder voorspoedig dan cao-partijen hadden gehoopt. Het doel was om eind december 2018 een akkoord te hebben op de nieuwe cao, maar dat is helaas niet gehaald.

Harmonisatie
Vanuit de wens om te komen tot één CAO voor Uitzendkrachten, hebben de secretariaten van ABU en NBBU hard gewerkt aan het harmoniseren van de beide cao’s. Vanuit de gemaakte afspraken, is een concepttekst ontstaan.

We zijn er bijna
Partijen hebben uitvoerig met elkaar gesproken over de rechtspositie. Hierbij wilden de bonden de ‘draaideuren’ aanpakken. Ook de ABU en NBBU vinden dit een onwenselijke situatie en hebben bekeken hoe dit in de cao teksten helder gemaakt kan worden.

Daarnaast is op het gebied van beloningen uitvoerig gesproken over de onderwerpen allocatiegroep, beloning bij leegloop en herplaatsing / passende arbeid, ET-regeling, doorbetaling bij ziekte en nadere invulling bestaande elementen inlenersbeloning.

Laatste issues
Om te komen tot een cao waar alle partijen zich in kunnen vinden, moet er nog discussie gevoerd worden over het aantal vakantiedagen, een bestendig arbeidspatroon bij feestdagen, scholing / duurzame inzetbaarheid en pensioen. Er kan worden geconstateerd dat er veel werk is verricht, maar partijen er nog niet uit zijn. Doelstelling is om de onderhandelingen zorgvuldig te voeren om te zorgen dat er aan het einde van de onderhandelingen een cao getekend kan worden met alle betrokken zes partijen, te weten ABU, NBBU, FNV, CNV Vakmensen, De Unie en LBV.

Wat gebeurt er na 1 juni 2019?
Op 1 juni a.s. loopt de huidige ABU-CAO af. De ABU zal er in ieder geval voor zorgen dat er een cao van toepassing voor ABU-leden zal zijn. De overgang naar de ‘nieuwe’ cao zal niet op korte termijn gaan plaatsvinden. Wanneer er meer bekend is over de nieuwe cao, zal artra dit opnemen in haar lesmaterialen en je hierover informeren.

>