40 procent leerbudget blijft ongebruikt

Marco Hendrikse 28 februari 2023 2 min
Categorie: Opleiding & Ontwikkeling

Studytube laat door Motivaction regelmatig kwantitatief onderzoeken wat de stand van zaken is m.b.t. de leer- en ontwikkelcultuur bij Nederlandse organisaties. Aan de Studytube Learning & Development Monitor 2023 namen ruim 1.400 respondenten deel. De conclusies uit de monitor zijn niet mals. Zo wordt een groot deel van het leerbudget niet gebruikt. Werkgevers laten daar dus kansen liggen.

40% leerbudget ongebruikt

Het goede nieuws is, dat het persoonlijk leerbudget in 2022 met 25% steeg tot € 1.000. Het minder positieve nieuws: Bij 40% van de organisaties wordt de helft of meer van dit leerbudget niet gebruikt. Het gaat jaarlijks om in totaal honderden miljoenen euro’s. Er zouden dus veel meer medewerkers opgeleid kunnen worden, maar dit gebeurt, om diverse redenen, niet. Organisaties snijden zich hiermee in de vingers. Immers, scholing zorgt voor meer betrokken medewerkers. Medewerkers die zich ontwikkelen blijven langer bij een organisatie. Organisaties die veel aan scholing doen zijn innovatiever en hun medewerkers ‘arbeidsmarktproof’.

Tip! Lees ook: Vijf redenen waarom het echt belangrijk is om aandacht te besteden aan ontwikkeling

Redenen voor niet gebruiken leerbudget

Maar waarom wordt het budget dan niet gebruikt? De belangrijkste reden is dat we druk, druk, druk zijn. Dat we andere prioriteiten leggen. Die oneindige to do-lijst, die nooit korter lijkt te worden. Dat is precies het probleem. Zo kom je er nooit aan toe om een opleiding of training te volgen. Ook het feit dat dat leren vaak niet gekoppeld is aan een beloning, zoals salarisverhoging, promotie of status werpt een drempel op voor scholing.

Hoogte leerbudget onbekend

Daarnaast is lang niet altijd bekend dat er een leerbudget is, of hoe hoog dit budget is. Onbekend maakt onbemind. Opvallend genoeg weet ook 45% van de voor deze monitor ondervraagde HR-professionals niet hoe hoog het leerbudget is. Van de medewerkers is tweederde onwetend over (de hoogte van) het leerbudget.

Ontwikkeling is verantwoordelijkheid werkgever

Medewerkers zijn eensgezind over wie de kosten van hun ontwikkeling moet dragen. Maar liefst 79% vindt dat de werkgever verantwoordelijk is voor de kosten van hun ontwikkeling. Een op de vijf medewerkers (21%) wil zelf nog wel meebetalen aan de kosten voor een opleiding of training.

Werkgever moet leerbudget beschikbaar stellen

Bron: Studytube Learning & Development Monitor 2023

HR-professionals tevreden

Ondanks alle (veronderstelde) drempels en onduidelijkheid over het leerbudget zijn HR-professionals tevreden met de huidige stand van zaken. Wel nemen zij zich voor om nog meer te communiceren over (het bestaan van) het leerbudget en de hoogte ervan.

Tot slot geeft Homam Karimi, CEO van Studytube, nog goede raad: “Met alleen leerbudget reserveren ben je er niet. Organisaties moeten het ook daadwerkelijk gaan inzetten. Je kan niet tevreden zijn als zoveel geld én ontwikkelpotentieel blijft liggen. Echt zonde, want leren en ontwikkelen helpt om medewerkers flexibeler en duurzamer in te zetten. In deze krappe arbeidsmarkt wil je bovendien talent groeikansen bieden. Zo houd je ze aan boord en dat scheelt weer onnodige kosten voor onboarding. Leerbudget goed inzetten en activeren tot leren zijn komende jaren grote uitdagingen van werkgevers.”

>