Tien statistieken die meerwaarde referral recruitment aantonen

Marco Hendrikse 15 september 2022 3 min
Categorie: Recruitment

Op dit blog worden regelmatig artikelen gepubliceerd over referral recruitment. Die aandacht voor referral recruitment is terecht, zo blijkt uit steeds weer die artikelen. Het is een effectief wervingskanaal. Hoe effectief, dát is dan vaak weer niet gespecificeerd. Daarom in dit artikel aandacht voor de onderbouwing van de effectiviteit van referral recruitment. Tien statistieken die laten zien dat referral recruitment echt onderdeel moet zijn van jouw wervingsmiddelenmix!

Tip! Lees ook: 26 tips voor het invoeren van een succesvol referral recruitmentprogramma

Wat is referral recruitment?

Referral recruitment is het via-via werven van nieuwe medewerkers. Meestal zijn dit de eigen medewerkers die geschikte kandidaten aandragen. Maar het kan ook een leverancier, een klant of een oud-medewerker zijn die met een suggestie voor een potentieel nieuwe medewerker komt. Het draait steeds om het activeren van het eigen (informele) netwerk.

Tien verhelderende statistieken

In tien statistieken wordt aangetoond wat de meerwaarde is van referral recruitment.

  1. 88% van de werkgevers is ervan overtuigd dat het referral recruitmentprogramma de beste kandidaten, dé toptalenten, oplevert.
  1. Gemiddeld wordt een op de vijf aangedragen kandidaten (referrals) Kandidaten die via referral recruitment in het sollicitatieproces terecht komen hebben een kans van 20% om aangenomen te worden. Kandidaten die via andere kanalen binnenkomen hebben slechts een kans van 1,2%.
  1. Het sollicitatieproces voor een kandidaat die via referral recruitment is binnengekomen is 55% sneller dan kandidaten die via andere kanalen binnenkomen. Voor referrals wordt het proces in 29 dagen doorlopen, terwijl het proces voor kandidaten die via carrièresites binnenkomen tot wel 55 dagen duurt.

Sneller sollicitatieproces bij referrals

  1. Medewerkers van MKB-bedrijven die via een referral recruitmentprogramma worden aangenomen blijven daar 70% langer dan kandidaten die via andere kanalen binnenkomen.
  1. De belangrijkste reden voor medewerkers om referrals aan te dragen is het helpen van een vriend (35%), gevolgd door helpen van hun werkgever (32%) en om erkend te worden als een waardevolle collega (26%). Het ontvangen van een beloning is slechts voor 6% reden om kandidaten aan te dragen.
  2. 75% van de mensen die op zoek is naar een andere baan kijkt naar het employer brand. Een referral recruitmentprogramma zorgt ervoor dat medewerkers nadenken over de positieve punten van hun huidige werkgever. Uiteraard benoemen ze die punten bij het benaderen van anderen voor een openstaande vacature en bij het verspreiden van de vacature in hun netwerk. 
  1. Tweederde van de medewerkers die via referral recruitment is binnengekomen draagt zelf ook weer kandidaten aan. Referral recruitment is daarmee een nooit opdrogende bron van geschikte kandidaten.
  1. Van de medewerkers die via referral zijn binnengekomen blijft 47% langer dan drie jaar bij hun werkgever. Dit geldt voor slechts 14% van de kandidaten die via een vacaturesite zijn binnengekomen.
  1. Uit onderzoek blijkt dat medewerkers die via een referral programma binnenkomen een 25% hogere winstbijdrage leveren dan medewerkers die via andere kanalen aangenomen worden. Ze produceren meer, maar zijn bijvoorbeeld ook sneller ingewerkt en daarmee sneller productief.
  1. Werven via referral recruitment is veel goedkoper. Een concreet bedrag hieraan hangen is niet altijd mogelijk. Het hangt immers af van de hoogte van de referral bonus die een werkgever geeft, de functie waarvoor geworven moet worden, de branche waarin de werkgever actief is en welke kosten allemaal toegewezen worden aan het recruitmentproces. Veel bronnen gaan er vanuit dat werven via referral recruitment circa 75% goedkoper is dan werven via andere kanalen.

Pure winst

Vacatures vervullen via referral recruitment is dus een slimme wervingsstrategie. Het is goedkoper, sneller, levert betere kandidaten op, is goed voor het employer brand en het dringt verloop terug. Het implementeren van een referral recruitment-programma levert dus pure winst op.

>