Sterke basis voor referral recruitment

Marco Hendrikse 1 april 2022 3 min
Categorie: Recruitment

Begin 2022 werd voor de 22ste keer de Edelman Trust Barometer gepubliceerd. Voor deze barometer worden meer dan 36.000 respondenten uit 28 landen, waaronder Nederland, ondervraagd. In een online enquête wordt in kaart gebracht hoe het met het vertrouwen van respondenten in ‘instituties’, zoals kabinet, (sociale) media, de Centrale Bank, instituten en bedrijfsleven zit.

Hierin zie je recente maatschappelijke ontwikkelingen terug. Zo daalt het vertrouwen in de overheid en de media (fake news!). Sterker nog, het jaar 2022 wordt het jaar van het wantrouwen genoemd. Alles en iedereen staat ter discussie.

Vertrouwen in overheid sterk gedaald

In 2020 was de overheid nog het instituut dat het meest vertrouwd werd. Wereldwijd is dat vertrouwen, mede gevoed door de aanpak van de coronapandemie, snel gedaald. Momenteel wordt alleen het bedrijfsleven nog vertrouwd. Het bedrijfsleven wordt echter wel verweten dat zij niet genoeg doet om grote maatschappelijke problemen, zoals klimaatverandering en economische ongelijkheid, aan te pakken. Tot zover het macroniveau.

Vertrouwen in eigen werkgever

Op microniveau is er goed nieuws voor werkgevers. Zeker als je bijvoorbeeld kijkt naar het vervullen van vacatures via referral recruitment. Want willen medewerkers bekenden of vrienden aandragen om bij hun werkgever in dienst te treden, dan zal eerst de basis op orde moeten zijn: medewerkers moeten hun eigen werkgever vertrouwen! Dat vertrouwen moet zodanig groot zijn, dat als de werkgever iets deelt, communiceert, dat medewerkers bereid zijn om dat te delen met hun eigen netwerk. En juist dat zit volgens de Edelman Trust Barometer wel goed. Boodschappen van de eigen werkgever worden het meest vertrouwd. Dat vertrouwen in de communicatie van de eigen werkgever is zelfs twee keer zo hoog als het vertrouwen in berichten via sociale media.

Vertrouwen in eigen werkgever is hoog

Bron: Edelman Trust Barometer 2022

En dat is niet alleen wereldwijd zo. De Nederlander heeft ook veel vertrouwen in de eigen werkgever. Maar liefst 83% van de werknemers in Nederland geeft aan vertrouwen te hebben in de eigen werkgever, al is dat een 2-procentpunt daling ten opzichte van vorig jaar. Ter vergelijking: In buurland Duitsland geeft 71% aan vertrouwen te hebben in de eigen werkgever. En in Frankrijk is dat met 67% nog lager.

Vertrouwen Nederlandse werknemers in werkgever is hoog

Bron: Edelman Trust Barometer 2022

Veel vertrouwen in ‘de eigen kring’

Nog meer goed nieuws voor werkgevers die een referral recruitmentprogramma hebben opgezet of overwegen zo’n programma op te zetten: de circle of trust (wie de film Meet the parents wel eens heeft gezien moet wellicht een beetje gniffelen om deze term) is steeds meer lokaal georiënteerd. We krijgen een steeds hechtere band met onze buren en….onze collega’s. Als je buurman iets aanraadt, bijvoorbeeld een baan, dan sta je daar dus meer welwillend tegenover. En als een collega je vraagt om in je eigen netwerk naar geschikte kandidaten voor een openstaande vacature te kijken, dan geef je daar (sneller) gehoor aan.

Vertrouwen in collega's is hoog

Bron: Edelman Trust Barometer 2022

Basis voor referral recruitment

Kortom, als recruiter is het slim om het referral recruitmentprogramma verder op te tuigen, of om een dergelijk programma te starten. Dan profiteer je direct van het vertrouwen dat werknemers hebben in hun werkgever, collega’s en directe omgeving. Het vertrouwen in traditionele media en sociale media daalt juist. Communiceren via deze kanalen is dus (momenteel) minder effectief. Om vacatures te vervullen moeten alle registers opengetrokken worden. Begin dan vooral met de meest kansrijke. Referral recruitment lijkt daarvoor een goede kandidaat.

Het hele rapport over de Edelman Trust Barometer is hier in te zien en te downloaden.

Lees ook: Wat is de ideale referral recruitmentbeloning?

>