Sneak peak resultaten loopbaanonderzoek

Marco Hendrikse 8 oktober 2020 2 min
Categorieën: Loopbaan, Uitzendbranche

Sinds de tweede week van september loopt ons onderzoek naar de loopbaanontwikkeling van uitzendprofessionals. Over die loopbaanontwikkeling is tot nu toe relatief weinig bekend. Daar willen wij verandering in brengen. Middels vele kanalen is het onderzoek onder de aandacht gebracht van mensen die in de flexbranche werken of gewerkt hebben. Zo hebben de ABU en de NBBU en de media Flexmarkt, Flexnieuws en Flexupdate er aandacht aan besteed.

Het onderzoek is nog niet afgesloten – dus vul vooral de enquête in – maar het is leuk om alvast naar de eerste resultaten te kijken.

Voorlopige (indicatieve) resultaten loopbaanonderzoek

Tot nu toe is de vragenlijst (volledig) ingevuld door 245 personen.

Basisopleiding Uitzendprofessional

Ruim 70 procent heeft de Basisopleiding Uitzendprofessional (BOU) afgerond met het SEU-diploma. Nog eens 7 procent heeft de BOU gevolgd, maar niet met diploma afgerond.

Uitzendbranche niet eerste baan

Opvallend is dat ruim tweederde van de respondenten, voordat zij in de uitzendbranche belandde, in een andere branche werkzaam was. Als respondenten in de flexbranche gingen werken, startten zij – niet verrassend – vaak als uitzendprofessional/intercedent of consultant (66 procent). Tien procent startte als recruiter en een iets kleiner percentage startte in de backoffice.

Doorstroom naar andere functies

Momenteel is een kwart (nog) werkzaam als uitzendprofessional. Anderen zijn doorgestroomd naar andere functiegebieden of opgeklommen tot (vestigings)manager. Zo is ruim 12 procent nu manager. Een even groot percentage bekleedt nu een HR-functie. Maar de meesten zijn doorgestroomd naar een recruitmentfunctie (14%).

Functieverblijftijd

Zeer interessant is te kijken naar de functieverblijftijd. Hoe lang waren respondenten werkzaam in die eerste functie als intercedent/uitzendprofessional? Regelmatig kom je (een schatting? van) 9 maanden tegen. De resultaten van dit onderzoek laten echter tot nu toe een heel ander beeld zien. Intercedenten blijven gemiddeld ruim 2,5 jaar werkzaam binnen die functie. Zo’n 11% van de respondenten was inderdaad niet langer dan 9 maanden werkzaam als intercedent. Maar de overgrote meerderheid dus wel. Veertien procent geeft zelfs aan meer dan 5 jaar werkzaam te zijn (geweest) als intercedent.

Doe mee en maak kans op een opleidingscheque!

Interessante voorlopige uitkomsten dus. Maar hoe meer personen de vragenlijst invullen, hoe betrouwbaarder de uitkomsten. Dus ben jij werkzaam of werkzaam geweest als intercedent/uitzendprofessional/consultant vul dan vooral de vragenlijst in. Dat duurt circa 7 minuten en je maakt nog kans op een opleidingscheque van €1000 ook!

Hier vind je nog wat achtergrondinformatie over het onderzoek, dat uitgevoerd wordt door een studente van Tilburg University.

>