Ook jij kunt het verloop makkelijk beperken

Marco Hendrikse 10 oktober 2022 4 min
Categorieën: Loopbaan, Opleiding & Ontwikkeling

Uitzender Adecco heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar de thema’s die spelen bij werknemers wereldwijd. In totaal vulden 30.000 medewerkers een online vragenlijst in, waarvan 1.200 in Nederland. De resultaten van het onderzoek geven inzicht in de houding van medewerkers ten aanzien van werk, nu en in de toekomst.

Het overall beeld van het rapport: heel veel medewerkers – bijna een kwart – overweegt om binnen 12 maanden over te stappen naar een andere werkgever. Een deel is daar al (zeer) actief mee bezig, anderen zijn zich nog aan het oriënteren.

Handvatten om verloop te beperken

Voor veel organisaties zou dit een fikse aderlating zijn. Maar is hier nu helemaal niets aan te doen? De vraag stellen is ‘m beantwoorden. Natuurlijk is deze uitstroom te beperken. Het rapport geeft daarvoor handvatten.

Allereerst is het belangrijk te constateren dat medewerkers (on)tevreden zijn over een aantal zaken. Medewerkers zijn wel (zeer) tevreden over de sfeer op het werk, over hun collega’s en over de aansturing door hun manager. Ze zijn echter (totaal) níet tevreden over hun arbeidsvoorwaarden, scholingsmogelijkheden en loopbaanperspectieven.

Niet tevreden over loopbaanperspectief

Bron: Global Workforce of the Future, Adecco Group, 2022

Salaris voornaamste overstapreden

Als specifiek gekeken wordt naar medewerkers die overwegen om ontslag te nemen bij hun huidige werkgever, dan valt op dat een hoger salaris de voornaamste overstapreden is. Maar ook een betere werk-privébalans, geringe scholings- en loopbaanmogelijkheden, meer flexibiliteit (remote werken, flexibele werkuren) en toe zijn aan iets nieuws zijn belangrijke overstapredenen. Als werkgever kun je daar nu al aan tegemoet komen natuurlijk, en zo het verloop beperken.

Redenen om over te stappen naar een andere werkgever

Bron: Global Workforce of the Future, Adecco Group, 2022

Maatregelen om medewerkers te behouden

Wat kun je als werkgever concreet doen om medewerkers te behouden? Welke maatregelen kun je nemen? Hoe kun je medewerkers tegemoet komen? Door in te spelen op de diverse push- en pullfactoren kun je ervoor zorgen dat minder medewerkers (snel) vertrekken.

Hoger salaris?

In eerste instantie lijkt dat ‘het bieden van een hoger salaris’. Dat is immers de voornaamste overstapreden. Echter, de onderzoekers stellen dat salaris een instrument is om medewerkers aan te trekken, niet om te behouden. Als medewerkers tevreden zijn is namelijk het salaris veel minder belangrijk, zo blijkt. Dan zakt het naar de zesde plaats als reden om eventueel over te stappen.

Flexibiliteit

Medewerkers willen graag zelf kunnen bepalen waar en wanneer zij werken. 30% van de medewerkers die dit jaar een overstap overweegt doet dit omdat zij nu een gebrek aan flexibiliteit ervaart.

Werkgevers kunnen het verloop beperken door met medewerkers goede afspraken te maken over thuiswerken. Ook is het belangrijk dat medewerkers (meer) zeggenschap hebben over wanneer zij vakantiedagen opnemen en – als daar sprake van is – de indeling in ploegen (shifts).

Loopbaanvooruitzichten en scholing

Een knop waar wel heel goed aan te draaien is om medewerkers te behouden: carrièreperspectief en scholingsmogelijkheden bieden! Managers zijn over het algemeen wel tevreden over de mogelijkheden die hen geboden worden. Niet-managers zijn juist ontevreden over de ontwikkelmogelijkheden. Van de medewerkers die aangeven bij hun huidige werkgever te blijven geeft slechts 13% (!) aan tevreden te zijn met de door de werkgever geboden scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Als werkgever is dit redelijk simpel op te pakken. Het begint bij het voeren van loopbaangesprekken. Medewerkers die aangeven regelmatig over hun loopbaan te praten zien meer mogelijkheden om intern door te groeien en om zich te ontwikkelen. Echter, het (regelmatig) voeren van gesprekken over carrièrevooruitzichten is bij veel organisaties niet of niet goed geregeld. Zo geeft een kwart van de ondervraagden aan nog nooit een dergelijk gesprek te hebben gevoerd bij hun huidige werkgever.

Loopbaangesprekken

Werkgevers moeten ervoor zorgen dat leidinggevenden de kennis en vaardigheden hebben om loopbaangesprekken te voeren. Binnen de organisatie moet aandacht zijn voor doorgroeimogelijkheden. Dat hoeft niet perse een andere functie te zijn: het kan bijvoorbeeld ook meewerken aan een project betekenen, tijdelijk meedraaien op een andere afdeling of taken erbij uitvoeren. Meedenken met de medewerker, zodat deze zijn ambities kan waarmaken, zich kan ontwikkelen, is cruciaal. Dit kan dus ook in kleinere of plattere organisaties, waar doorgroei minder goed mogelijk is. Extra verantwoordelijkheid, aandacht voor professionele en persoonlijke ontwikkeling is altijd mogelijk!

Scholing

Ook scholing is belangrijk. Zo vindt maar liefst 77% van de werknemers dat hun kennis en vaardigheden tekortschieten. Vooral jongeren voelen dit zo (dan stijgt dit percentage tot rond de 85%). Werkgevers kunnen daarop inspelen door het bieden van passende scholingsmogelijkheden.

Mentale gezondheid en welzijn

Werkgevers zouden meer oog moeten hebben voor het voorkomen van (teveel) stress en burn-out. Bijna de helft van de werknemers heeft hier zorgen over. Medewerkers willen dat er meer aandacht komt voor hun geestelijke gezondheid. Voorwaarde is dan dat er echt veel meer bewustwording over komen binnen organisaties. Het moet bespreekbaar zijn of gemaakt worden als de werkdruk onaanvaardbaar hoog is. Managers moeten deze signalen echt serieus nemen en ernaar handelen. Uiteraard zijn veilige arbeidsomstandigheden belangrijk. Denk niet alleen aan werken met gevaarlijke machines of stoffen, maar zeker ook aan psychosociale veiligheid. Een werkvloer waar geen plaats is voor pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, agressie of ander grensoverschrijdend gedrag.

Aandacht voor het welzijn van medewerkers vermindert verloop.

Aan de slag

Als werkgevers, en dus ook uitzendorganisaties, niet oppassen stappen de komende maanden heel veel medewerkers op om hun geluk elders te beproeven. Met relatief simpele ingrepen is het verloop al in te perken. Een goed gesprek voeren over carrièreperspectieven, scholingsmogelijkheden bieden, wat flexibiliteit inbouwen in de werkuren en aandacht voor het welzijn van de medewerker. De investeringen zijn gering en je bespaart er heel veel kosten mee die gepaard gaan met verloop.

>