Minder ouders dan verwacht maken gebruik van nieuwe verlofregeling

Marco Hendrikse 28 augustus 2023 2 min
Categorie: Wet & Regelgeving

Sinds 2 augustus 2022 kunnen ouders 9 weken extra betaald ouderschapsverlof krijgen. Daarvan maakten het afgelopen jaar 124.000 ouders gebruik, zo zocht het Parool uit. Ouders krijgen 9 weken verlof met behoud van 70 procent van hun salaris.

Betaald ouderschapsverlof

Bij de geboorte van een kind komt er veel op ouders af. Daarom zijn de laatste jaren de verlofregelingen voor kersverse ouders uitgebreid. Tot 2 augustus 2022 konden ouders al 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dat verlof is echter in principe onbetaald, tenzij werkgever en werknemers daar binnen hun bedrijf of cao andere afspraken over maken. Daardoor kon niet iedereen het zich veroorloven gebruik te maken van het verlof en nam slechts een derde van de ouders ouderschapsverlof op. Daarom besloot het kabinet om de eerste negen van de 26 weken ouderschapsverlof te gaan betalen. Ouders krijgen van UWV een uitkering ter hoogte van zeventig procent van hun salaris, met een maximum van 232,90 euro per dag.

124.000 ouders

Van deze regeling hebben dus 124.000 ouders gebruikgemaakt. Van de aanvragers is een derde vader en twee derde moeder. UWV geeft aan dat het aantal aanvragen 15 procent lager is dan verwacht. Toch heeft volgens het UWV het verlengde ouderschapsverlof tot dusver ruim 400 miljoen euro gekost.

Doorbreken traditionele rolverdeling

Het kabinet hoopt met deze regeling te bereiken ook ouders met lagere inkomens van ouderschapsverlof gebruik gaan maken. Dat is ook belangrijk om de traditionele rolverdeling tussen man en vrouw te doorbreken. Door mannen de kans te geven betaald ouderschapsverlof op te nemen, moet dat leiden tot een minder traditionele rolverdeling.

>