Loopbaanplatform geeft boost aan ontwikkeling loopbaan medewerkers

Marco Hendrikse 24 juni 2020 4 min
Categorieën: Loopbaan, Opleiding & Ontwikkeling

Schneider Electric, leverancier van energiemanagementsystemen, heeft een intern platform ontwikkeld. Dit platform maakt gebruik van artificiële intelligentie om de ontwikkeling van medewerkers te stimuleren. Medewerkers kunnen hun loopbaan boosten en toekomstgericht met hun carrière bezig zijn. Maar het is vooral de denkrichting die interessant is: ondersteun medewerkers bij het vormgeven van hun loopbaan. Haal alle drempels weg zodat medewerkers zich continu kunnen blijven ontwikkelen.

Vooruitstrevend personeelsbeleid

Het van origine Franse Schneider Electric heeft wereldwijd 137.000 medewerkers in meer dan 100 verschillende landen. Het hoofdkantoor van Schneider in Nederland bevindt zich in Hoofddorp. Het bedrijf levert energiemanagementsystemen en boekte in 2018 een omzet van bijna €26 miljard. Het bedrijf kent een lange historie en bestaat nu ruim 180 jaar. Wie denkt te maken te hebben met een ‘ouderwets’ bedrijf komt echter bedrogen uit. Op alle fronten – producten en personeelsbeleid – is het een zeer modern bedrijf. Het bedrijf wint bijvoorbeeld prijzen en awards voor haar beleid rondom genderneutraliteit, diversiteit en inclusie en op het gebied van duurzaamheid.

Medewerkers gaan weg bij gebrek aan loopbaanperspectief

Het bedrijf heeft veel oog voor de werk-privébalans van haar medewerkers en heeft werkplezier als speerpunt. Daar hoort ook uitgebreide loopbaanplanning bij en het benutten van ieders talenten. Op dit gebied is Schneider Electric echt een lichtend voorbeeld. Overigens kwam Schneider relatief recent tot dit inzicht. Bijna de helft van de vertrekkende medewerkers gaf aan het bedrijf te verlaten omdat ze geen mogelijkheden zagen om hun loopbaan voort te zetten of te ontwikkelen binnen de onderneming. Dat moest anders, want verloop kost immers veel geld. Zeker bij een kennisintensieve organisatie als Schneider. Een vertrekkende medewerker neemt kostbare kennis met zich mee.

Open Talent Market

Eind 2018 zette Schneider daarom een systeem op, de Open Talent Market, om interne mobiliteit te bevorderen en medewerkers inzicht te geven in de carrièremogelijkheden binnen het bedrijf. Zelf noemt Schneider dit “disruptieve technologie”. Het systeem is een one stop shop voor carrièreontwikkeling door het creëren van een interne talentenmarkt. Het systeem maakt gebruik van artificiële intelligentie (AI) om vraag en aanbod van talenten (wereldwijd) aan elkaar te koppelen.

Hoe werkt het systeem?

Medewerkers kunnen hun profiel in het systeem laden of hun LinkedIn-profiel koppelen. Managers zetten projecten en vacatures in het systeem. Ze geven aan naar welke vaardigheden en ervaring ze op zoek zijn. Met behulp van AI worden matches gemaakt en krijgen medewerkers automatisch:

 • suggesties voor carrièremogelijkheden
 • inzicht in tijdelijke projecten of stretch-assignments
 • inzicht in beschikbare mentoren of mogelijkheden om zelf als mentor op te fungeren
 • suggesties voor opleiding en training
 • passende interne vacatures

Medewerkers krijgen dus inzicht in carrière- en ontwikkelmogelijkheden, kunnen hun talenten optimaal benutten en kunnen een portfolio opbouwen met diverse ervaringen en vaardigheden. Dit leidt tot een hogere productiviteit, meer tevreden en betrokken medewerkers en meer diverse teams. Het verloop wordt teruggedrongen en transparantie bevorderd.

Platform loopbaanontwikkeling Open Talent Market

Ook tijdens de coronacrisis bewijst het systeem haar waarde. In korte tijd moesten allerlei projecten en projectjes opgepakt worden. Het systeem maakt heel snel duidelijk waar nog capaciteit over is en op welke afdelingen capaciteit te kort is.

Voordelen AI-platform

 • Het grote voordeel van dit systeem is dat het niet alleen gericht is op vacatures, maar ook op projecten en klussen. Het platform matcht medewerkers op projecten en tijdelijke klussen van zo’n 3 tot 6 uur per week. Medewerkers leren zo iets nieuws, verkennen nieuwe mogelijkheden en delen hun kennis en ervaring(en) met anderen. En tijdens de coronacrisis konden afdelingen snel op- of afgeschaald worden.
 • Het platform is echt toekomstgericht. Medewerkers kunnen aangeven wat hun carrièredoel is, wat hun ambities zijn. Het platform doet vervolgens suggesties welke cursussen of trainingen nodig zijn om dit doel te halen of om ambities waar te maken. Of het raadt aan welke mentor bij het behalen van het doel een rol kan spelen. De loopbaan van medewerkers kan zich zo voortdurend ontwikkelen.

Medewerkers worden niet alleen gematched op basis van wat zij in het verleden hebben gedaan, maar ook wat zij in de toekomst willen. Dat is echt vernieuwend aan dit systeem. Je krijgt echt ontwikkelsuggesties en openstaande vacatures voorgeschoteld op basis van wat je in de toekomst wilt.

 • Het platform voorkomt dat medewerkers overwerkt raken of juist dat zij te weinig werk hebben of te weinig worden uitgedaagd. Het volledige potentieel van medewerkers – in uren en capaciteiten – wordt benut.

Beleidsmatige aanpassingen ter bevordering van de interne mobiliteit

Om echt van de toegevoegde waarde van de Open Talent Market te profiteren moesten een aantal beleidsmatige zaken aangepast worden.

 • Zo mochten medewerkers pas na drie jaar in een functie veranderen van functie binnen de organisatie. Die regel is afgeschaft.
 • Bovendien moesten managers toestemming geven aan medewerkers als ze over wilden stappen naar een andere afdeling een andere functie of wilden participeren in een project. Dat is nu verleden tijd. Het credo binnen de organisatie is nu: ‘You own your career’.
 • Alle vacatures moeten in de Open Talent Market gepost worden, zodat altijd voor alle medewerkers inzichtelijk is welke kansen er binnen de onderneming zijn.

Het op AI-gebaseerde platform van Schneider Electric bevordert de interne mobiliteit, helpt medewerkers bij het vormgeven van hun loopbaan en zorgt ervoor dat medewerkers met plezier hun werk doen. En daar profiteert Schneider natuurlijk weer van!

>