Knelpunten rondom melding grensoverschrijdend gedrag wegnemen

27 januari 2022 2 min
Categorie: Grensoverschrijdend gedrag

Naar aanleiding van de schandalen rondom het populaire televisieprogramma The Voice of Holland werd John de Mol, de bedenker en producent van het programma, gevraagd wat er mis was gegaan. De Mol benadrukte in een reactie dat “vrouwen zich hadden moeten melden” en dat “daar alle voorwaarden voor waren geschapen.” Dat kwam hem op veel kritiek te staan. Want zeker als sprake is van machtsongelijkheid bij seksueel grensoverschrijdend gedrag, is melden moeilijk. Ook uit onderzoek blijkt dat het in de praktijk moeilijk is om daarvan melding te maken.

Zo twijfelen vrouwen vaak of de situatie wel ernstig genoeg is om te melden. Is er echt sprake van seksuele intimidatie? Wat is seksuele intimidatie precies? Dat is niet altijd duidelijk. Het College voor de Rechten van de Mens benadrukt dat vrouwen ook bij twijfel melding moeten doen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Eerst aanspreken op gedrag, daarna melden

Natuurlijk kun je als slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag ermee beginnen om de dader aan te spreken op dat gedrag. Maar als je dat niet durft of het gewenste effect blijft uit, kun je een melding maken. Dat kan bijvoorbeeld bij de leidinggevende, de afdeling HR, een vertrouwenspersoon of de bedrijfsarts (zie ook de poster onderaan dit artikel).

Worsteling

Niet alleen slachtoffers vinden melden overigens moeilijk, ook werkgevers worstelen ermee. Ze weten vaak niet goed hoe ze met een dergelijke melding om moeten gaan. Uit onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens blijkt dat slechts 37 procent van de slachtoffers het grensoverschrijdende gedrag meldt. Tweederde van de slachtoffers doet dat dus niet.

Melden helpt

Uit datzelfde onderzoek komt naar voren dat melden helpt. Melden lucht op. De dader wordt aangesproken op het ongewenste gedrag en vaak is de melding een katalysator om het onderwerp binnen de organisatie op de kaart te zetten.

Knelpunten

Zowel slachtoffers als werkgevers ervaren diverse knelpunten rondom (het melden van) seksuele intimidatie.

  • Werkgevers hebben soms wel vermoedens maar hebben moeite met het concreet boven tafel krijgen van ongewenste gedragingen
  • Het is moeilijk om gespreken met betrokkenen te voeren, rekening houdend met de belangen van de diverse partijen.
  • Er wordt vaak pas een melding gedaan als de situatie reeds geëscaleerd is. Het is dan moeilijker om nog tot een passende oplossing te komen.
  • Slachtoffers vinden het moeilijk om te bepalen wanneer ze te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag en wanneer ze daar melding van moeten maken.

Lees ook: Hoe herken je seksuele intimidatie op de werkvloer?

Poster met uitleg en te ondernemen stappen

Het College voor de Rechten van de Mens heeft een poster ontwikkeld die handvatten biedt voor slachtoffers en werkgevers. Deze poster moet het gesprek over grensoverschrijdend gedrag makkelijker maken. De poster geeft aan wat seksuele intimidatie en waar je terecht kunt om daar melding van te maken. Dit moet de drempel om ongewenst gedrag te melden lager maken.

 

Klik om de poster te vergroten

>