Het loopbaanpad van de recruitmentmanager

Marco Hendrikse 21 augustus 2023 2 min
Categorieën: Loopbaan, Recruitment

LinkedIn heeft wereldwijd de profielen van 500.000 leden die werkzaam zijn in recruitment (Talent Acquisition) bekeken. Er werd speciaal gekeken naar talent acquisition leaders. Zo kan een profiel van de recruitmentmanager worden opgesteld en een carrièrepad. Heb je dus de ambitie om recruitmentmanager te worden, dan geeft dit artikel richting hoe je dat bereikt. Ben je zelf al manager kijk dan eens of je je in het profiel herkent.

Vrouw met veel ervaring

Tweederde van de TA leaders blijkt vrouw. Volgens de onderzoekers van LinkedIn een verrassende conclusie, al gaan ze er niet dieper op in. Dit beeld is consistent over alle sectoren. Al zijn er wel verschillen. In de gezondheidszorg is 74% van de recruitmentmanagers vrouw. In de delfstoffenindustrie is 52% vrouw.

Recruitmentmanager wordt je niet zomaar. Het is zeker geen beginnersfunctie, zoals ook de LinkedIn-data over ervaringsjaren aantonen. Zo heeft 60% van de TA leaders tussen de 10 en 25 jaar ervaring. 1 op de 5 recruitmenleiders heeft zelfs meer dan 25 jaar ervaring. Slechts 6% van de TA leaders heeft minder dan 5 jaar ervaring.

Aantal jaar ervaring recruitmentmanager

Tip! Lees ook: Groeien als uitzendprofessional? 9 tips om je doel te bereiken!

Loopbaanpaden

Van de huidige recruitmentleiders is 44% haar werkzame leven begonnen in een HR-functie. Dat betekent dat ruim de helft van de TA leaders in een heel andere functie is begonnen. Zo is 7% van de TA leaders gestart in een onderwijsfunctie.

Uiteindelijk blijkt een HR-functie wel het vaakst de opstapfunctie naar de leiderschapsrol. Als gekeken wordt naar de functie net voordat de leiderschapsrol wordt opgepakt, dan is 68% werkzaam in HR. Verder is er geen duidelijke opstapfunctie naar TA leader. 5% van de leiders bekleedde een functie in Business development, 3% in sales en 3% in onderwijs.

TA leader heeft vaak HR functie gehad

De onderzoekers concluderen dat er voor TA leaders echt een soort carrièreladder is: opklimmen via HR. Overigens hoeft dat niet bij de werkgever waar de leiderschapsrol wordt vervuld. Slechts 36% van de TA leaders is door een interne promotie TA leader geworden. Dat betekent dat tweederde van de huidige TA leaders extern geworven is.

Talent Acquisition Leader wordt extern geworven

De onderzoekers sluiten af met de constatering dat er geen one-size-fits-all carrièrepad voor recruitmentmanagers is. Natuurlijk is een HR-functie een goed begin, maar ook via andere wegen kun je opklimmen tot TA leader.

>