Dit zijn de top 5 vaardigheden die recruiters in 2020 aan hún cv toevoegden

Marco Hendrikse 14 januari 2021 4 min
Categorie: Loopbaan

Ook voor recruiters veranderde er veel in 2020. Natuurlijk denk je als eerste aan het op afstand voeren van sollicitatiegesprekken en het gehannes met Teams en Zoom. Daarnaast moesten recruiters onboarding van nieuwe medewerkers op een goede manier organiseren. Het was, met andere woorden, een uitdagend jaar voor recruiters. Dat zie je ook terug in de vaardigheden die recruiters ontwikkelden en die zij vermelden op hun LinkedIn-profiel.

Lees ook: Kandidaten veel kritischer beoordeeld tijdens online sollicitatiegesprek

Vijf snelstgroeiende vaardigheden recruiters

LinkedIn heeft inzichtelijk gemaakt welke vijf vaardigheden in 2020 het meest werden toegevoegd aan het LinkedIn-profiel van recruiters. Deze toegevoegde vaardigheden laten zien in welke richting recruiters zich ontwikkelen en welke vaardigheden essentieel zijn in tijden zoals deze.

Dit zijn de snelst groeiende vaardigheden:

Top 5 snelstgroeiende vaardigheden recruiters

Persoonlijke ontwikkeling

De vaardigheid die door recruiters het meest aan hun profiel werd toegevoegd is persoonlijke ontwikkeling. Maar liefst 44% van de recruitment professionals voegde deze vaardigheid aan haar profiel toe. En dat is natuurlijk heel logisch in een tijd dat je wordt uitgedaagd om nieuwe oplossingen te verzinnen. Om werkwijzes en procedures aan te passen onder steeds wisselende omstandigheden. In aanvullend onderzoek van LinkedIn geven recruiters aan dat aanpassingsvermogen ook in de toekomst zeer belangrijk blijft.

Leren en ontwikkelen is en blijft essentieel om je aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Diversiteit & Inclusie

Ook hot: diversiteit en inclusie. Als het in 2020 niet over covid ging, dan ging het om diversiteit & inclusie. Over gelijke kansen voor iedereen. Om meer diversiteit in de boardroom, op de werkvloer. Over het tegengaan van discriminatie. Over bewustwording over vooroordelen. Dit werd nog eens versterkt door de Black Lives Matter-protesten, die gestart in de Verenigde Staten, wereldwijd weerklank vonden.

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat bedrijven met een meer divers personeelsbestand productiever en creatiever zijn. Daarnaast dringt steeds meer het besef door dat wij mensen ‘hardwired’ zijn wat betreft vooroordelen. We discrimineren vaak onbewust op bijvoorbeeld leeftijd, afkomst of geslacht. Als reactie hierop zie je initiatieven zoals open hring. Iedereen die dat wil komt in aanmerking voor openstaande vacatures, ongeacht leeftijd, ervaring, crimineel verleden, geslacht of afkomst. Iedereen krijgt de kans om zich te ontwikkelen, zich te bewijzen.

Recruiters herkennen en erkennen dit en houden bij hun werving en selectie steeds meer rekening met diversiteit & inclusie.

Opbouwen en onderhouden talentpools

Recruiters zijn zich er steeds meer van bewust dat recruitment een proces is waarbij veel ‘restafval’ ontstaat. Er wordt één iemand aangenomen en alle andere sollicitanten, ook die waarmee een of meerdere gesprekken zijn gevoerd, worden vriendelijk bedankt voor de moeite. Superzonde natuurlijk! Dat is niet bepaald duurzaam. Daar zitten hele goede mensen tussen die je wellicht in de (nabije) toekomst wel wilt aannemen als er een passende vacature ontstaat.

Maar dan moet je die sollicitant wel goed behandelen. Onderbouwd afwijzen. Feedback geven. De sollicitant moet allereerst een goed gevoel overhouden aan de sollicitatieprocedure alvorens deze opgenomen kan worden in de talentpool. Daarna is het de uitdaging om deze sollicitanten betrokken te houden bij de organisatie. Contact onderhouden. Contact dat waarde toevoegt, waardoor de sollicitant geïnteresseerd blijft in het vervullen van een positie bij de organisatie.

Ruim een derde van de recruiters (37%) heeft het bouwen en onderhouden van talentpools in 2020 aan de professionele gereedschapskist toegevoegd. Als ze dit op een goede manier invullen hebben zij een waardevolle talentpool voor het vervullen van toekomstige vacatures.

Beslissingen nemen

Een beetje een flauwe, zo op het eerste gezicht. Immers, recruiters moesten altijd al beslissen welke kandidaat ze op gesprek laten komen en wie uiteindelijk de baan krijgt. Maar volgens LinkedIn heeft het te maken met een groeiend bewustzijn onder recruiters dat zij écht bepalend zijn bij het succes van een organisatie. Een toptalent voegt waarde toe. Een mislukte ‘hire’ kost heel veel geld. Die verantwoordelijkheid rust op de schouders van recruiters. Lichtzinnig iemand aannemen is dus een doodzonde.

De rol van de recruiter wordt strategischer. Recruiters ontwikkelen zich tot strategisch adviseur. Ze moeten daarmee niet alleen zelf goede beslissingen nemen, maar ook anderen helpen en stimuleren om goed onderbouwde beslissingen te nemen.  

HR strategie

Aansluitend bij de meer strategische rol van de recruiter binnen de organisatie is de ontwikkeling richting strategisch HR. Maar liefst 30 procent van de recruiters voegde deze vaardigheid aan het profiel toe. Vooral op het gebied van personeelsplanning lieten recruiters zich in 2020 meer gelden. Wie kan intern een functie invullen (interne mobiliteit). Welke expertise moet van buitenaf gehaald worden? Moet die positie ‘vast’ ingevuld worden of kan dat ook door een freelancer of interimmer? De recruiter denkt veel vaker mee over capaciteitsvraagstukken en hoe deze ingevuld moeten of kunnen worden. Uiteraard combineren recruiters dit met kennis van de arbeidsmarkt. Wat is er ‘te koop’? Zijn profielen schaars of is werving juist geen enkel probleem. Hoe kun je een functie zodanig aanpassen dat werven makkelijker wordt? Welke arbeidsvoorwaarden moeten geboden worden om een concurrent aanbod te kunnen doen? En als je het over interne mobiliteit hebt, dan heb je het over talentmanagementvraagstukken.

Een meer strategische rol dus voor recruiters die daarvoor ook moeten werken aan hun relaties binnen de organisatie en aan moeten sluiten bij de bedrijfsstrategie en -doelstellingen.

Het jaar 2020 was uitdagend. Maar gezien het toevoegen van deze vaardigheden lijkt het erop dat recruiters zich aardig aan de nieuwe omstandigheden hebben weten aan te passen. Sterker nog, de positie lijkt zelfs iets strategischer. Het besef dat recruitment direct van toegevoegde waarde is voor organisaties dringt steeds meer door.

Wil jij ook ‘on top of your game’ zijn? De juiste kandidaten werven met de juiste middelen? Een sparringpartner binnen de organisatie zijn? Schrijf je dan in voor de opleiding Recruitment Professional

>