De belangrijkste wetswijzigingen voor de flexbranche van Q4 2021

Denise Brijan 12 oktober 2021 3 min
Categorieën: Wet & Regelgeving, Uitzend-cao

Als uitzendprofessionals is het essentieel om op de hoogte te zijn van alle relevante wetswijzigingen voor de flexbranche. In dit artikel vind je alle wetswijzigingen die voor jou belangrijk zijn om te weten.

Uitzendwerkgevers brengen eerste adviezen SER per 1 januari 2022 in praktijk

Meer en sneller zekerheid voor uitzendkrachten door de eerste fase te verkorten van 78 naar 52 weken en de tweede fase van 4 naar 3 jaar. Een uitbreiding van de inlenersbeloning. Een betere pensioenregeling met een kortere wachttijd (8 weken) en een bredere pensioengrondslag. Dit hebben de brancheorganisaties ABU en NBBU afgesproken. Met deze verbeteringen wordt een deel van het in juni uitgebrachte SER-advies per 1 januari a.s. al in de praktijk gebracht.

SNF: 100%-controle voor alle huisvestingslocaties arbeidsmigranten

Op 1 september voert Stichting Normering Flexwonen (SNF) de 100%-controle in voor alle huisvestingslocaties van ondernemingen met het SNF-keurmerk. Hiermee geeft SNF gehoor aan de vraag naar uitgebreidere inspecties door onder andere het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten (Roemer). De 100%-controle wordt een verplicht onderdeel van het SNF-keurmerk, waarbij alle huisvestigingslocaties van ondernemingen met het SNF-keurmerk jaarlijks geïnspecteerd worden, zowel administratief als op locatie. De belangrijkste drie wijzigingen op een rij:

 • Per 1 september 2021 start de 100% – controle van alle huisvestingslocaties (in plaats van de huidige steekproefcontrole).
 • Per 1 september 2021 vindt de jaarlijkse administratieve inspectie plaats om de volledigheid van het locatieregister te controleren. Deze wordt gepland in dezelfde periode waarin tot op heden de jaarlijkse inspectie plaats vond (dus een aantal weken vóór de vervaldatum van het keurmerk)
 • Vanaf 1 juni 2021 is in de norm opgenomen dat in elke locatie voldoende gelegenheid moet zijn om de was te (laten) doen. En is ‘toezicht en beheer’, zowel vanuit het oogpunt van de omwonende als vanuit de bewoners, toegevoegd aan de norm.

Twee updates perspectiefverklaring

Met een perspectiefverklaring kan ook een uitzendkracht een hypotheek aanvragen bij een hypotheekverstrekker. Een eigen huis komt daarmee dichterbij. De perspectiefverklaring kijkt naar de toekomstige mogelijkheden van de flexkracht om een inkomen te vergaren, en kan onder voorwaarden worden verstrekt door de uitzendwerkgever.

 • Update 1: geldigheidsduur

Tijdens de coronacrisis is tijdelijk de geldigheidsduur van de perspectiefverklaring verkort tot twee maanden. Deze maatregel is onlangs weer ingetrokken. Perspectiefverklaringen die zijn afgegeven vanaf 15 juli 2021 zijn weer zes maanden geldig.

 • Update 2: starterslening

Sinds kort kan ook een starterslening worden aangevraagd met de perspectiefverklaring. Dit is bekendgemaakt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Met een Starterslening is het mogelijk meer te lenen voor de aankoop van de eerste woning. Hiermee worden de mogelijkheden van uitzendkrachten die zich voor het eerst op de woningmarkt begeven vergroot.

Bepalingen voor uitzendkrachten in cao Bouw & Infra 2021 – 2022

Onlangs werd de nieuwe cao Bouw & Infra van kracht. Deze cao heeft een looptijd van twee jaar: van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. In deze cao staan ook specifieke bepalingen voor uitzendkrachten.

De belangrijkste aandachtspunten:

 • Reiskostenvergoeding: per 1 augustus 2021 verandert de reiskostenvergoeding voor uitzendkrachten. Vanaf deze datum heeft een uitzendkracht recht op dezelfde onkostenvergoeding als een medewerker die rechtstreeks onder de CAO Bouw en Infra valt. Het gaat hier om brutobedragen.
 • Subsidie indiensttreding uitzendkrachten: een inlener kan een subsidie krijgen van € 5.500 voor elke uitzendkracht van 50 jaar of ouder en die tenminste 10 jaar werkzaam is geweest als werknemer in de zin van de CAO Bouw & Infra, die hij duurzaam in vaste dienst neemt. Zie ook art. 10.16.2 van de CAO Bouw & Infra.
 • Eenmalige uitkering: in de cao Bouw & Infra is in artikel 4.12.1 vastgelegd dat een medewerker in 2021 recht heeft op een eenmalige uitkering van 1% van het jaarsalaris (exclusief vakantiebijslag en naar rato van het dienstverband in 2021). Hiervoor geldt het volgende:
 • degenen die de dienst verlaten tussen 1 augustus en 1 december 2021 krijgen de eenmalige uitkering bij hun eindafrekening.
 • degenen die op 1 december 2021 in dienst zijn, ontvangen hun eenmalige uitkering in december 2021.
 • degenen die de dienst hebben verlaten voor 1 augustus 2021 hebben geen recht op de eenmalige uitkering.

Er komt een gewijzigde, verlengde uitzend-cao aan. Wil jij hier van a tot z van op de hoogte zijn? Meld je aan voor de training Opfristraining aangepaste uitzend-cao of neem contact op over de mogelijkheden.

Heb jij interesse in een incompany training of een maatwerk traject?

Of wil jij meer weten over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem contact met ons op via artra@artra.nl of bel 026 333 75 72 en vraag naar een van onze accountmanagers of learning & development specialisten.

>