ChatGPT inzetten in alle fasen van het recruitmentproces

Marco Hendrikse 25 april 2024 5 min
Categorie: Recruitment

AI biedt grote mogelijkheden voor recruitment. Daarbij moet je natuurlijk ook oog hebben voor de gevaren en beperkingen. Maar overall gaat het inzetten van AI tijdens het recruitmentproces ervoor zorgen dat een recruiter effectiever en efficiënter werkt. AI, of specifieker ChatGPT, kan vrijwel in iedere fase van het recruitmentproces ondersteunen.

In dit artikel een overzicht van de mogelijkheden van het inzetten van ChatGPT tijdens het recruitmentproces.

Het recruitmentproces

Vacature-intake

Het begint natuurlijk bij het ontstaan van een vacature. En of je nu corporate, interim of bureaurecruiter bent, je hebt dan altijd te maken met een vacaturehouder. Dat is de persoon waar je als recruiter mee aan de slag moet. Je begint met een vacature-intake. Deze is zeer belangrijk. Pas als je een goed beeld hebt van de vacature kun je immers verder met werven en selecteren.

ChatGPT weet heel goed wat een vacature-intake is en ziet er ook het belang van in:

Je moet bijvoorbeeld een vacature-intake doen voor een commercieel medewerker binnendienst. Een simpele prompt geeft je inzicht in de vragen die je aan de vacaturehouder kunt stellen om een goed beeld te krijgen van de vacature. De prompt ‘Als recruiter moet ik een vacature-intake doen voor een commercieel medewerker binnendienst. Welke vragen kan ik dan het beste stellen aan de hiring manager om een gedetailleerd en compleet beeld te krijgen van de functie die ik moet invullen.’, levert een flinke lijst met vragen op die je kunt stellen. Dat varieert van de rol en verantwoordelijkheden en de cultuur tot praktische vragen als wanneer de gewenste startdatum is.

Tip! Lees ook: Zo optimaliseer je stapsgewijs het recruitmentproces

Persona

Met de input uit de vacature-intake kun je een persona samenstellen. Daarbij kan ChatGPT helpen. Je moet dan uiteraard zoveel mogelijk details en context in je prompt stoppen. Vraag ChatGPT tevens om push- en pullfactoren in de persona te verwerken. Maar natuurlijk moeten er ook demografische factoren terugkomen in de persona, de oriëntatiebronnen van deze persoon en hard- en softskills. Uiteraard kun je, nadat ChatGPT een eerste versie aanlevert, deze finetunen door vervolgvragen te stellen of op het commando ‘regenerate’ te klikken, zodat een nieuwe versie wordt gecreëerd door de AI-tool. Uiteraard moet je sowieso kritisch kijken naar de uitkomsten en deze aanvullen of aanpassen waar nodig.

Vacaturetekst

Op basis van de persona kun je ChatGPT vragen een passende vacaturetekst te schrijven, bijvoorbeeld met de volgende prompt:

Je bent de beste vacaturetekstschrijver ter wereld. Schrijf op basis van de persona <naam> een vacaturetekst. De <functienaam> komt te werken bij <naam organisatie en beschrijving organisatie>. Voor deze functie gelden de volgende arbeidsvoorwaarden: <geef een opsomming van de arbeidsvoorwaarden>. Gebruik beïnvloedingstechnieken in de tekst om potentiële kandidaten over te halen om te reageren.

Uiteraard moet je ook nu kritisch zijn op het resultaat. Maar geen nood, ChatGPT kun je allerlei aanvullende opdrachten geven, bijvoorbeeld:

  • Vind je een tekst te passief? Vraag ChatGPT de tekst actiever te schrijven.
  • Vind je een tekst te statisch? Vraag ChatGPT om de tekst beeldend/actief te schrijven
  • Een andere intro? Vraag ChatGTP om 5 varianten te schrijven. Etc.

Wervingsplan maken

Bij het maken van de persona gaf ChatGPT al aan wat belangrijke oriëntatiebronnen zijn voor degene die je graag wilt werven. Ook mediaconsumptie, hobby’s en andere aangrijpingspunten voor de werving kwamen daar al langs. Je kunt nu ChatGPT, op basis van de persona en de vacaturetekst, de opdracht geven om een wervingsplan op te stellen. Dit moet je dan wellicht aanvullen met je eigen kennis en ervaringen, maar het meeste werk is dan al wel voor je gedaan. En als in het wervingsplan bijvoorbeeld sociale media als wervingskanalen zijn opgenomen (dat ligt voor de hand), dan kun je ChatGPT mooi de tekst laten schrijven voor die uitingen. Als je bijvoorbeeld een LinkedIn-post wil laten schrijven om de vacature onder de aandacht te brengen van een relevante doelgroep, dan zou dit de prompt kunnen zijn:

‘Je bent een hele goede copywriter. Je schrijft een LinkedIn post om personen die op <naam persona> lijken te laten reageren op de vacature <functienaam vacature>. Schrijf een LinkedIn post van maximaal 250 woorden. De eerste regel moet de lezer triggeren om verder te lezen. Het is belangrijk dat de post informeel van toon is, geen commerciële insteek heeft en uitnodigt om te reageren. Alinea’s mogen niet meer dan 30 woorden bevatten, daarna volgt een witregel. Sluit af met een call to action die aanzet om te reageren op het bericht.’

Geef dus ChatGPT altijd aanwijzingen over hoe een dergelijk bericht opgebouwd moet worden en wat de centrale boodschap moet zijn.

Voor recruiters die zelf op zoek gaan naar geschikte kandidaten – sourcen – kan ChatGPT een passende Boolean-searchstring samenstellen.

Cv’s screenen

Als het goed is levert de wervingscampagne reacties op van kandidaten. Wellicht wil je ChatGPT een handje laten helpen bij het beoordelen van cv’s. Dat is verrassend eenvoudig. Upload de vacaturetekst en geef het (geanonimiseerde) cv van een kandidaat. Vraag ChatGPT om te beoordelen in hoeverre dit cv op de vacaturetekst past. Je kunt ChatGPT daarnaast vragen om vijf redenen waarom deze kandidaat goed past en vijf redenen waarom deze minder goed past.

Sollicitatievragen opstellen

Ook bij het opstellen van sollicitatievragen kun je alle kanten op met ChatGPT. Heb je bijvoorbeeld weinig kaas gegeten van de functie waarvoor je werft dan kun je vakspecifieke vragen op laten stellen. Wil je meer focus op cultuur? Vraag het. Of wil je juist specifieke vragen voor een kandidaat, vraag dan ChatGPT op basis van het cv en de vacaturetekst om daar vragen bij te bedenken. Dat kan ook aan de hand van de vijf argumenten voor en tegen de kandidaat, die uit de vorige stap kwamen. Ben je gewend om volgens het STAR-framework te interviewen, dan geef je je AI-assistent opdracht om vragen op die manier vorm te geven.

STAR methodiek interviewen

Afronding procedure

Als recruiter wijs je natuurlijk kandidaten met motivatie af. Dat zul je echt zelf moeten doen. Je kunt ChatGPT uiteraard wel een opzet laten maken voor een afwijzingsbericht.

De kandidaat die je wilt aannemen, daar voer je een arbeidsvoorwaardengesprek mee. Daar kan AI behulpzaam bij zijn. Zo kun je ChatGPT op een rij laten zetten wat gebruikelijke arbeidvoorwaarden zijn voor de functie. Je kunt alvast het onderhandelingsgesprek oefenen met de tool, waaronder het weerleggen van bezwaren.

Eigenlijk is er geen taak in het recruitmentproces waarbij ChatGPT niet behulpzaam kan zijn. Het kan heel veel tijd schelen, waardoor je als recruiter tijd overhoudt voor andere zaken, zoals echt tijd en aandacht voor kandidaten. Want recruitment blijft natuurlijk wel mensenwerk!

Training Recruitment met ChatGPT

Wil je leren hoe je ChatGPT inzet voor recruitment? Met praktische tips en trucs om echt effectief gebruik te maken van ChatGPT, volg dan de training Recruitment met ChatGPT!

>