Burn-out beperken? Het succes van DSM Fit

Marco Hendrikse 19 april 2023 5 min
Categorieën: Interview, Verzuim

Jeroen Kluymans is sinds 8 jaar Manager Employability bij DSM Fit. Dat is de interne arbodienst van DSM. Hij is reeds 20 jaar werkzaam bij het voedings- en gezondheidsconcern. DSM heeft een minder hoog ziekteverzuim dan landelijk gemiddeld. In een gesprek via Teams vertelt Jeroen openhartig over hoe DSM omgaat met de preventie van burn-out en het re-integreren van medewerkers die (toch) te maken krijgen met burn-out.

De vele facetten van burn-out

Allereerst de vraag of het onderwerp burn-out überhaupt leeft bij DSM. Jeroen: “Het onderwerp leeft zeker bij DSM. Maar er wordt heel veel onder burn-out geschaard. De onderwerpen werkdruk, stress, overspannenheid leven bij DSM, en dus ook burn-out. Maar burn-out is gewoon niet één ding. Het is werkdruk, vaak in combinatie met een drukke of vervelende privésituatie, met karakter. Het heeft zoveel facetten. Hoe dan ook, de ‘maatschappelijke trend’, meer burn-out gevallen, gaat niet aan DSM voorbij.”

Burn-out voorkomen

Op de vraag hoe je burn-out het beste kunt voorkomen, geeft Jeroen aan dat het vooral draait om aandacht. “In de kern gaat het erom dat mensen met plezier hun werk op een fatsoenlijke manier kunnen uitvoeren. Dat betekent dat mensen vitaal zijn, fysiek en mentaal goed in hun vel zitten. Dat ze ingezet worden op hun kracht. Hoe langer we bezig zijn met het onderwerp employability, hoe meer we weten en beseffen dat de kracht van aandacht zeer belangrijk is. Echte, oprechte aandacht.”

“Natuurlijk doen we ook wel eens interventies, workshops of verzorgen we een webinar over het onderwerp burn-out. Maar in de kern gaat het steeds om aandacht. Mensen vragen hoe ze in hun vel zitten. Luisteren naar hun verhaal. Vragen stellen over of ze nog op hun plek zitten. Of ze het nog naar hun zin hebben. Juist bij iets zo complex als burn-out, is het belangrijk om met elkaar het gesprek aan te gaan. Er zijn zoveel factoren van invloed.”

Jeroen geeft aan dat dat precies de rol is die DSM Fit vervult. En hij vervolgt: “Maar we proberen ook binnen de organisatie bewustzijn hierover te creëren. Hoe praat je erover met je team? Hoe praat je hierover met je leidinggevende? Het blijven en blijken nog steeds lastige onderwerpen te zijn om over te praten. We zijn er dus voor de medewerkers én we proberen het in de cultuur van de organisatie te verankeren, zodat mensen ook makkelijker onderling praten over wat hen bezighoudt.”

Jeroen Kluytmans over het beperken van burn-out

Jeroen Kluymans, Manager Employability bij DSM Fit

Verzuim lager dan landelijk gemiddelde

Door deze aanpak stijgt het ziekteverzuim bij DSM minder hard dan het landelijk gemiddelde, constateert Jeroen. “Onze aanpak is dus succesvol. Maar de oorzaken van burn-out zijn niet zomaar aan te pakken. Vooral ook, omdat het niet alleen werk betreft. Heel vaak zijn het ook factoren of omstandigheden in de privésfeer, die ervoor zorgen dat iemand minder goed in zijn of haar vel zit. Hoe ga je thuis om met alle uitdagingen en alle ballen die je in de lucht moet houden?”

Jeroen durft niet keihard te beweren dat de aanpak van DSM Fit een rol speelt bij het minder hard stijgen van de burn-out cijfers, maar hoopt natuurlijk dat dat wel zo is. “Als het ziekteverzuim stijgt, dan heeft DSM Fit dat gedaan. Daalt het, dan claimt opeens iedereen zijn succes daarin.”

Re-integratie

Als een medewerker toch een burn-out krijgt gaat een van de casemanagers van DSM daarmee aan de slag. Het voordeel is dat DSM een grote organisatie is, benadrukt Jeroen. Medewerkers kunnen ook ergens anders binnen de organisatie aan de slag. Ze hoeven dus niet perse terug te keren in hun ‘oude’ functie. Er is altijd wel werk of een functie waarin medewerkers hun ritme weer een beetje terug kunnen vinden.

Jeroen: “Ik pleit er wel echt voor dit intern op te lossen. Een externe arbodienst heeft veel minder zicht op wat er speelt binnen een organisatie. Heeft ook veel minder zicht op re-integratiemogelijkheden.”

Burn-out vroegtijdig signaleren

Wat doet DSM om burn-out vroegtijdig te signaleren? Het belangrijkste is dat eerdergenoemde gesprek. Uit een goed gesprek kun je zoveel halen. Jeroen: “Tijdig signaleren is mensen een platform bieden waar ze vroegtijdig hun ongemak kunnen bespreken. Dat blijft de grootste uitdaging: Wanneer denk je nu als medewerker, ‘het begint ergens te wringen, daar moet ik eens met iemand over spreken.’ Helaas doen veel mensen dat vaak toch nog te laat.

De leidinggevende speelt daar een belangrijke rol in. Deze moet aanvoelen dat er iets schuurt en dan aangeven dat DSM Fit er is voor de betreffende medewerker. Of collega’s moeten constateren dat het niet helemaal lekker gaat met iemand. ‘Wat zie je er de laatste tijd vermoeid uit.’ Die constatering. En dan actie ondernemen.”

Tip! Lees ook: Zo herken je de drie vormen van burn-out

Gesprek aangaan

Het goede gesprek voeren dus. Maar met wie? Hoe pak je dat aan? Belangrijk is om het gesprek aan te gaan met iemand die ‘geen belang’ bij je heeft, geeft Jeroen aan. “Je partner, met alle goeie bedoelingen, heeft een belang. Je leidinggevende ook. En daar is DSM Fit heel belangrijk in. En de toegankelijkheid ervan. Wij zijn een vertrouwelijke en vertrouwde omgeving. DSM Fit heeft geen belang. Wij hebben er geen belang bij of iemand in hetzelfde team blijft. Of een medewerker een loopbaan buiten of binnen DSM nastreeft. Het enige belang dat telt: ‘Wat wil jij als medewerker?‘

Geen belang, maar wel betrokken

“Het is heel belangrijk dat er een partij is die geen belang heeft, maar toch betrokken is. En dat is, doordat wij intern zijn, DSM Fit precies. Die combinatie kom je niet vaak tegen. Het maakt ons wel succesvol. Het is succesvol door de positie binnen de organisatie, nog los van de mensen die er werken. Ik denk dat heel veel organisaties zouden kunnen profiteren van dit model. Een toegankelijke interne arbodienst, waar je je verhaal kunt doen. Het voelt toch anders of je intern iemand belt of met een externe arbodienst.”

Erkenning

De kern van het succes: Een intern, toegankelijk en laagdrempelig orgaan (kan ook 1 persoon zijn) dus. Precies dat heeft DSM Fit de afgelopen 7 jaar neergezet. Jeroen ziet met genoegen hoe de bekendheid van DSM Fit binnen de organisatie groeit en hoe de belangrijke rol van de dienst erkend wordt. “Naar de top hoeven wij ons steeds minder te verantwoorden. We zijn een gevestigde naam. We doen goed werk, zo wordt erkend.”

>