Acht voorbeelden hoe je de Recruitercode kunt inzetten voor je positionering

Marco Hendrikse 11 april 2023 4 min
Categorie: Recruitment

Een korte zoektocht via Google levert een onthutsende hoeveelheid klachten op over recruiters. De shitpraktijken van recruiters, shit recruiters do, onprofessioneel, discriminerend, nepvacatures plaatsen, hijgerig, ‘totaal niet naar mijn profiel gekeken’. Het komt allemaal langs. Daar valt dus nog wel iets te winnen. Juist daarom is de Recruitercode opgesteld. Door als recruiter echt volgens deze code te werken, kun je je onderscheiden van recruiters die het minder nauw met de regels nemen.

De Recruitercode beschrijft immers de kennis en het gedrag dat hoort bij bekwaam en integer recruitment en levert zo een bijdrage aan de professionalisering van het recruitmentvak. Een commissie van wijze dames en heren heeft uitvoerig nagedacht over de inhoud van deze code. Nu is het aan recruiters om deze toe te passen. Meer dan 600 recruiters onderschrijven reeds de Recruitercode. Maar wat dan, na dat onderschrijven? Je kunt het feit dat je werkt volgens de Recruitercode echt als unique selling point zien. Dan moet je natuurlijk wel zichtbaar maken dat je daadwerkelijk volgens de code werkt. Hoe doe je dat? Hieronder acht voorbeelden.

Uitgebreide beschrijving en e-mail disclaimer

Als je googelt op ‘werken met de Recruitercode’ kom je al snel op de website van LEF Recruitment terecht. Dit W&S-bureau omschrijft zeer uitgebreid wat de Recruitercode is en hoe zij deze toepast. “Bij LEF Recruitment vinden we het belangrijk om te werken volgens ethische normen, waarden en gedragscodes. We zijn enorm enthousiast en gepassioneerd over ons vakgebied. We sluiten de dag met een voldaan gevoel af als we mooie professionals aan toffe bedrijven hebben verbonden. Dat is wat ons werk zo leuk maakt. Daarom werkt iedere recruiter van LEF volgens de Recruitercode.”

Ook opvallend: de e-mails van de recruiters van LEF Recruitment zijn voorzien van disclaimers waarin gemeld wordt dat volgens de Recruitercode wordt gewerkt. Kandidaten worden opgeroepen, dat als zij ontevreden zijn over de dienstverlening, dit bespreekbaar te maken.

Algemene voorwaarden

Nog zo’n good practice: De mkb recruiter, het bureau van Jurriaan Pennartz, heeft de Recruitercode in zijn Algemene Voorwaarden opgenomen. Zo wordt er in dit verband op gewezen dat de mkb recruiter een strikt antidiscriminatiebeleid hanteert. In de footer van de website (het onderste gedeelte van een webpagina) is een prominente plek ingeruimd voor het logo van de Recruitercode en een link naar de code.

Nieuwsbericht over registratie

Uitzendbureau Wie Zorgt! meldt in een kort nieuwsberichtje dat twee recruiters geregistreerd zijn in het register van de code. Hoewel het slechts een kort berichtje is, geef je hiermee wel aan dat je werken volgens de code belangrijk vindt. Natuurlijk geef je er een positief signaal mee af richting uitzendkrachten en opdrachtgevers.

Vermelding bij ‘over ons’

Weerwerk036 levert personeelsdiensten. Op de ‘wie zijn wij’ pagina vermeld het bureau dat volgens de Recruitercode wordt gewerkt, inclusief een link naar het register.

Draagvlak en commitment

Flexibility Limburg meldt ook dat alle recruiters de code onderschrijven. Ze voegt daar echter nog een belangrijk element aan toe: commitment en draagvlak. Zo zegt directeur Paul Bergs er het volgende over. “Door expliciet te zijn over de standaard en gedrag van recruiters daaraan te spiegelen, helpt de Recruitercode het niveau te verhogen. Ik zie de Recruitercode als een kwaliteitskeurmerk.”

Vermelding op homepage

Vaes Linthorst, doet aan management matching, en levert naar eigen zeggen geen cv’s, maar groei. Zij heeft het logo van de code prominent op de homepage staan. Daarnaast wordt vermeld dat gewerkt wordt volgens de code: “Bij ons staat kwaliteit van dienstverlening richting opdrachtgever en kandidaat altijd centraal. Wij onderstrepen dit doordat wij als organisatie en individueel als recruiters staan geregistreerd bij de ‘Recruiter code’.”

Professioneel scoren

Freelancer Bianca de Vries kun je inschakelen voor je wervingsvraagstukken. Ze stelt in een bijdrage op haar site heel nadrukkelijk dat ze gaat voor bekwaam en integer recruitment. Ze constateert dat er veel mis gaat bij recruiters en zet zich daartegen af. “Er is helaas een groep recruiters die (in mijn ogen) vooral gaat voor succes op de korte termijn. Scoren, maar daarbij uit het oog verliezen dat je met mensen werkt. Ik vind het ontzettend jammer, dit soort verhalen.” Zelf gaat ze voor integer werken, en daarom onderschrijft ze de bepalingen uit de Recruitercode van harte. Ze positioneert zich nadrukkelijk als een integere recruiter. Ze roept ook anderen op dit te doen: “Laten we kritisch blijven en met z’n allen de beeldvorming rond recruitment positief beïnvloeden!“

Verbinden aan kernwaarden

Tenslotte aandacht voor Melior jobs. Deze organisatie verbindt de Recruitercode echt aan haar kernwaarden ‘kwaliteit’ en ‘duurzaam’. De strategische recruitmentpartner brengt deze kernwaarden echt tot leven. Zo heeft zij zich aangesloten bij de Dopper wave, om te voorkomen dat grote hoeveelheden plastic in oceanen belanden. Het bureau werkt zoveel mogelijk papierloos en medewerkers pakken de fiets als het kan. “Kleine stapjes naar een betere wereld!“ Daar vrijwel direct achteraan wordt de aansluiting bij de Recruitercode gemeld. Een natuurlijk uitvloeisel van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die het bureau hoog in het vaandel heeft staan.

>