Academy for Recruitment ontvangt NRTO-keurmerk

13 mei 2022 2 min
Categorie: Recruitment

Vanaf 13 mei 2022 heeft de Academy for Recruitment het NRTO-keurmerk. En daar zijn we heel erg trots op! Je kunt namelijk als private opleider alleen lid worden van de NRTO als je voldoet aan hoge kwaliteitseisen. Dit is een officiële erkenning van de kwaliteit van de opleidingen, trainingen en e-learnings van de Academy for Recruitment. Het keurmerk geldt in de opleidingenmarkt als teken van kwaliteit en professionaliteit.

Academy for Recruitment NRTO-lid

Erkenning voor kwaliteit en professionaliteit

Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De NRTO heeft een uitgebreide checklist, waarmee de kwaliteitseisen getoetst kunnen worden. Een onafhankelijke, externe organisatie toetst of een opleider hieraan voldoet.

Het NRTO-keurmerk

Om het NRTO-keurmerk te verkrijgen moet de opleider voldoen aan een aantal kwaliteitseisen. De Academy for Recruitment voldoet aan deze eisen. Dat betekent dat wij:

  • Transparant zijn over onze producten en diensten;
  • Helder zijn over leeruitkomsten van opleidingen en trainingen;
  • De klanttevredenheid meten;
  • Gemaakte afspraken nakomen;
  • Deskundige docenten, trainers en adviseurs inzetten;
  • Investeren in de deskundigheid van onze medewerkers;
  • Onze processen op orde hebben;
  • Continu naar verbetering streven.

Volgende STAP

Nu de Academy for Recruitment het NRTO-keurmerk heeft kunnen onze opleidingen en trainingen ook voor STAP-subsidie in aanmerking komen. Zover is het echter nog niet. Eerst moeten wij onze website aanpassen. Daar wordt nu hard aan gewerkt. Naar verwachting kan vanaf het najaar STAP-budget voor de trainingen en opleidingen van de Academy worden aangevraagd.

Over de NRTO

De NRTO is een branchevereniging voor private opleiders. Zij streeft naar een kwalitatief hoogstaand trainings- en opleidingsaanbod. De NRTO is gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media. De NRTO is lid van VNO-NCW en MKB-Nederland.

>