36.000 mensen hebben STAP-budget toegewezen gekregen

Marco Hendrikse 13 april 2022 2 min
Categorie: Subsidie

De eerste aanmeldingstermijn voor STAP-budget verliep nogal chaotisch door technische problemen. Toch spreekt minister van Gennip (SZW) van een succesvolle start. Er was immers een overweldigende belangstelling voor de scholingssubsidie, waardoor de subsidiepot voor de eerste termijn (€32 miljoen) reeds na drie dagen leeg was.

Diverse groep STAP-aanvragers

De minister stuurde een brief naar de Tweede Kamer waarin de eerste (resultaten van de) inschrijftermijn, die 1 maart 2022 van start ging, worden beschreven. Ongeveer 36.000 mensen hebben een STAP-budget toegewezen gekregen. Van de aanvragers heeft 55% maximaal een mbo-achtergrond (voor de gehele beroepsbevolking is dat 59 procent) en is 22% 50-plusser. Vooral werkenden maakten van de mogelijkheid om STAP-budget aan te vragen gebruik. Zo is 80% van de STAP-aanvragers werkzaam. Daarvan is een aanzienlijk deel flexwerker. Van alle werkenden die STAP hebben aangevraagd heeft 27% een tijdelijk contract (beroepsbevolking 19%).

Breed scala aan opleidingen en trainingen

Bij de start van van STAP stonden er bijna 20.000 opleidingen van zo’n 300 opleiders in het scholingsregister, waarvan artra er dus een is. De komende periode worden meer opleiders aangesloten, waaronder die met een erkenning van sector- en brancheorganisaties.

Verbetermaatregelen doorgevoerd

Het volgende aanvraagtijdvak (wederom € 32 miljoen) wordt op 2 mei 2022, 10.00 uur opengesteld. Om de technische problemen die optraden bij start van de eerste aanvraagtermijn op 1 maart te voorkomen zijn verbetermaatregelen doorgevoerd. Zo is de capaciteit van de servers vergroot.

Doorontwikkeling STAP

In de doorontwikkeling van STAP wordt prioriteit gegeven aan de financiering van EVC-trajecten en de mogelijkheid om voor meerjarige scholingsactiviteiten een STAP-budget aan te kunnen vragen. Ook zal verder gewerkt worden aan het versterken van de uitvoeringsorganisatie, zodat een soepel schrijfproces gewaarborgd is.

‘STAP is een succes’

Al met al spreekt de minister van een groot succes. Uit de overweldigende belangstelling voor het STAP-budget in maart concludeert de minister dat er grote vraag is naar scholing. “Het is positief dat zoveel mensen zich willen ontwikkelen.”

Daar sluiten wij ons van harte bij aan. Aarzel niet om zelf ook STAP-budget aan te vragen (opleidingen en trainingen van artra komen in aanmerking voor STAP-subsidie). Alle informatie vind je hier.

>