10 tips om het brein in de leerstand te zetten

Marco Hendrikse 3 februari 2022 3 min
Categorie: Opleiding & Ontwikkeling

Er is nog relatief weinig bekend over de werking van de hersenen. Wel weten we uit welke onderdelen de hersenen bestaan en wat die onderdelen voor functie hebben. Maar hoe de hersenen in samenhang werken? Hoe hersencellen met elkaar communiceren en verschillende verbindingen elkaar beïnvloeden, dat is over het algemeen een black box. Het is de taak van de neurowetenschap om op deze vragen antwoord te geven.

Hoewel er dus veel nog niet bekend is, is er ook een heleboel al wél bekend. En van die wetenschap kunnen we gebruik maken om mensen effectiever te laten leren. Om trainingen slimmer in elkaar te zetten. Kortom, om ervoor te zorgen dat cursisten en trainingsdeelnemers beter en sneller leren.

Tien tips voor betere leerprestaties

Hieronder tien tips voor iedereen die kennis of informatie over moet brengen op anderen. Of dat nu een presentatie betreft, een opleiding of training.

  1. Las vaker korte pauzes in. Dat kan letterlijk zijn in de vorm van een koffie- of plaspauze, maar ook door rustpunten in een presentatie in te bouwen of door even op een heel ander onderwerp te focussen. Pauzes verbeteren het werkgeheugen. Dit werkgeheugen speelt vooral een rol bij actieve denkprocessen. Bij bijvoorbeeld het onthouden van een nieuw telefoonnummer wordt dit deel van het geheugen ingeschakeld.
  2. De kracht van herhaling: Neurowetenschappers stellen dat het iedere tien minuten herhalen van ‘stof’ ons helpt om informatie beter vast te houden. Natuurlijk hoef je de stof niet altijd letterlijk te herhalen. Dat kan ook door er in tweetallen over te discussiëren of door een korte quiz (waarbij natuurlijk de juiste antwoorden worden gegeven).

Lees voor nog meer tips ook het artikel: Hoe je succesvol de vergeetcurve aanpakt

  1. Door visuele content (bijvoorbeeld afbeeldingen, grafieken) te koppelen aan tekst onthouden cursisten de stof beter. Visuele content roept emoties op en die zorgen ervoor dat je informatie beter onthoudt.
  2. Nog meer over ‘plaatjes’. Ons brein is erop ingericht om afbeeldingen rechtstreeks in het langetermijngeheugen op te slaan. Afbeeldingen blijven dus veel beter ‘hangen’ dan (gesproken of geschreven) tekst. 90% van de informatie die door het brein verwerkt wordt is visueel van aard.
  3. Mensen zijn sociale wezens. Ze willen verbinden met anderen. Relaties aangaan en onderhouden. We leren dus veel in een sociale context, bijvoorbeeld van collega’s of medecursisten. Tijdens een training of presentatie moet ruimte gemaakt worden om te discussiëren en kennis te delen. Diverse studies tonen aan dat sociaal leren leidt tot betere leerprestaties.
  4. Stimuleer deelnemers aan een training veelvuldig tot het stellen van vragen. Het stellen van vragen stimuleert het aanmaken van nieuwe neurale connecties waardoor het brein effectiever wordt. Daarnaast zorgt het stellen van vragen voor meer creatieve inzichten.
  5. Stimuleer deelnemers aan een training, opleiding of presentatie tot het delen van hun eigen kennis. Dit stimuleert de metacognitieve functies van het brein. Metacognitie betreft de kennis en vaardigheden om het eigen handelen en leren te organiseren, sturen en controleren. Dit zorgt ervoor dat je beter plant, doelen stelt, evalueert en reflecteert.
  6. Moedig deelnemers aan om zelf doelstellingen (leerdoelen) te formuleren. Dit bevordert het gevoel van eigenaarschap. Cursisten voelen zich verantwoordelijk voor het behalen van doelstellingen en zullen zich meer inspannen om de gestelde doelen te behalen.
  7. Niets menselijks is ons vreemd. We houden ervan om onze eigen naam te horen. Dat kietelt het brein. Als trainer of presentator regelmatig iemand persoonlijk aanspreken door het noemen van de naam, zorgt ervoor dat de aandacht van deelnemers beter wordt vastgehouden.
  8. Zorg voor zo min mogelijk verstoringen van de les, presentatie of training. Sluit hinderijke geluiden buiten. Zorg dat het rustig is rondom de trainingsruimte en er niet voortdurend mensen langs-, of in- en uitlopen. Storende stimuli, onderbrekingen, hebben een negatief effect op het werkgeheugen. Mensen kunnen zich veel beter concentreren als ze niet gestoord worden.

Door deze tien tips toe te passen tijdens (het ontwerpen van) een training verbeteren leerprestaties. Informatie wordt sneller en langduriger onthouden. Maak dus slim gebruik van deze breininzichten.

>