Hoe kunnen we helpen?

WOR (Wet op de OndernemingsRaden)

Betekenis WOR

Het doel van de WOR is het vastleggen van medezeggenschap voor werknemers binnen grotere ondernemingen van meer dan 50 werknemers. In de WOR is het recht op informatie, overleg, advies en instemming van werknemers opgenomen. Hierdoor kan invloed uitgeoefend worden op het bestuur van een (grotere) onderneming of instelling. Werknemers kunnen passief en actief kiesrecht verwerven. Ook flexwerknemers kunnen dit recht verwerven.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

WOR OR

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>