Hoe kunnen we helpen?

WID (Wet op de IDentificatieplicht)

Betekenis van WID

Volgens de WID (Wet op de IDentificatieplicht) geldt in Nederland een algemene identificatieplicht. Iedereen van 14 jaar en ouder moet een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen als de politie of een toezichthouder daarom vraagt. Een werknemer is verplicht om zich vóór het aangaan van een arbeidsovereenkomst tegenover de werkgever te identificeren. Het rijbewijs is in deze situatie geen geldig ID-bewijs. De werkgever heeft 3 verplichtingen vanuit de WID: verificatieplicht, bewaarplicht en zorgplicht.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>