Hoe kunnen we helpen?

Verificatieplicht

Betekenis verificatieplicht

Volgens de WID ben je als werkgever verlicht om de identiteit van je werknemers te controleren voordat deze in dienst komen. Dit is de verificatieplicht. Om hieraan te kunnen voldoen moet je als werkgever naar een geldig, origineel identiteitsbewijs (dus geen kopie) van de werknemer vragen. De werkgever is verplicht het document te controleren op echtheid, geldigheid en of het ook daadwerkelijk van de persoon is die voor je staat.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Zorgplicht (WID)

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>