Hoe kunnen we helpen?

Taxipas

Betekenis van Taxipas

Een taxipas is een chauffeurspas die een taxichauffeur in Nederland bij zich moet hebben als hij aan het werk is. Voordat de chauffeurskaart kan worden aangevraagd, moet onder andere het chauffeursdiploma taxi zijn behaald bij het CBR. Als je dit diploma hebt gehaald en aan de andere voorwaarden voldoet, kun je de chauffeurskaart aanvragen op de site van Kiwa Register. De pas is 5 jaar geldig. 

Naast het chauffeursdiploma heb je voor het verkrijgen van een taxipas ook een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) en een medische verklaring van een arbo-arts nodig. Om het chauffeursdiploma taxi te krijgen, moet je binnen één jaar slagen voor het theorie- en praktijkexamen. 

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk in ons opleidings- trainingsaanbod, en blijf je ontwikkelen.

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Arbo-arts | KIWA Register | VOG

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>