Hoe kunnen we helpen?

VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

Betekenis verklaring omtrent gedrag

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat een werknemer geen strafbare feiten heeft gepleegd die het uitoefenen van een functie of stage in de weg staan. Deze kan aangevraagd worden bij Justis. Een VOG wordt bijvoorbeeld niet afgegeven als een iemand die veroordeeld is geweest voor fraude er een aanvraagt voor een functie waar hij met geld om moet gaan. Een VOG mag geëist worden door de werkgever en is verplicht voor onderwijzers, gastouders, taxichauffeurs en beëdigd tolk/vertalers.

Bekijk de website van de belastingdienst voor meer informatie. 

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Uitzendovereenkomst | Selectiecriteria

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>