Hoe kunnen we helpen?

Sourcing

Betekenis van begrip Global sourcing

Global sourcing is een begrip in de inkoop, dat meerdere betekenissen kan hebben. De eerste betekenis is in de zin van internationale inkoop. Met global sourcing wordt dan aangegeven dat het bedrijf ook buiten de landsgrenzen basismaterialen inkoopt.

Naast materialen kunnen dit ook middelen (resources) zijn als personeel, energie en kapitaal. Binnen bedrijven wordt global sourcing steeds belangrijker. De keuze wordt gebaseerd op de meest optimale plaats voor een bewerking, proces of activiteit. Veel materialen worden bijvoorbeeld in Azië ingekocht, omdat in Azië goedkoop geproduceerd wordt vergeleken met andere werelddelen. 

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

EU | Kostprijs | Vreemdeling

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>