Hoe kunnen we helpen?

Kostprijs

Betekenis van Kostprijs

De kostprijs is een onderdeel van het tarief. Dit is wat het een flexonderneming kost om een flexwerknemer uit te zenden. Denk bijvoorbeeld aan het loon, reserveringen en werkgeverslasten.

De kostprijs wordt berekend om het tarief op te kunnen bouwen en bestaat uit de volgende elementen:

  • bruto loon van de flexwerknemer;
  • reserveringen voor vakantiedagen, kort verzuim, feestdagen en buitengewoon verlof;
  • vakantiebijslag;
  • werkgeverslasten cao (denk aan pensioen, scholing, sociaal fonds, PAWW, etc.);
  • werkgeverslasten sociale zekerheid (zoals premies ZW/WW/WIA-WAO en werkgeversaandeel ZVW).
Bij de kostprijs houdt je nog geen rekening met de marge.
Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk in ons opleidings- trainingsaanbod, en blijf je ontwikkelen.

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Flexwerkers | Tarief opdrachtgever | Wachtdagcompensatie | ZVW

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>