Hoe kunnen we helpen?

Wachtdagcompensatie

Betekenis wachtdagcompensatie

Wachtdagcompensatie is een compensatie voor één of meer wachtdagen in de vorm van een percentage bovenop het bruto uurloon. 

Een flexwerknemer ontvangt voor de eerste wachtdag geen vergoeding. De tweede wachtdag wordt wel gecompenseerd (zie cao voor uitzendkrachten). Deze compensatie is verschillend voor flexwerknemers in de administratieve sector (Uitzendbedrijven I) en de industriële/technische sector (Uitzendbedrijven II).

Wachtdagcompensatie komt altijd voor bij uitzendovereenkomsten met uitzendbeding.

NB Per 1-7-2023 wijzigt de cao voor uitzendkrachten. Er is per die datum maar 1 wachtdag mogelijk. De wachtdagcompensatie vervalt.

Wil je graag meer informatie?

Wil je graag meer informatie?

Wil je graag meer informatie over dit onderwerp? Volg dan de basisopleiding uitzendprofessional.

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Wachtdagen bij ziekte

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. Artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.