Hoe kunnen we helpen?

SFU (Stichting Fonds Uitzendbranche)

Betekenis van Stichting Fonds Uitzendbranche

Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU) is een stichting die twee stichtingen in de flexbranche financiert. Dit zijn de SNCU en DOORZAAM. Door gebruik te maken van de diensten van deze stichtingen kan je de kwaliteit van jouw flexonderneming verbeteren. Alle flexondernemingen zijn verplicht aangesloten bij de SFU en betalen hiervoor.

De stichting is per 1 januari 2007 in het leven geroepen. Het doel van de SFU is het financieren van projecten die betrekking hebben op drie thema’s: opleidingen, arbeidsomstandigheden in de branche en naleving van de CAO voor Uitzendkrachten.

Downloads

SFU Informatie 2019

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

CAO Uitzendkrachten | SNCU | Stichting Doorzaam 

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>