Hoe kunnen we helpen?

Servicepunt Flex

Betekenis van Servicepunt Flex

Servicepunt Flex is het kenniscentrum voor medewerkers uit de flexbranche en van het UWV. Het beantwoordt vragen op het gebied van de samenwerking tussen deze partijen. Bijvoorbeeld als je vragen hebt over subsidiemogelijkheden en regelingen. Het doel van deze organisatie is een goede samenwerking te bevorderen tussen de flexbranche en UWV.

Servicepunt Flex is een initiatief van ABU, NBBU, DOORZAAM en UWV. De dienstverlening van Servicepunt Flex is enerzijds informatief, Servicepunt Flex verspreidt informatie over allerlei onderwerpen die de publiek-private samenwerking raken. Anderzijds signaleert Servicepunt Flex trends, knelpunten en kansen en maakt deze bespreekbaar. 

Wil je graag meer informatie?

Wil je graag meer informatie?

Wil je graag meer informatie over dit onderwerp? Volg dan de basisopleiding uitzendprofessional.

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

ABU | Flexbranche | NBBU | Stichting Doorzaam | UWV

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. Artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.