Hoe kunnen we helpen?

Servicepunt Flex

Servicepunt Flex is het kenniscentrum voor de uitzendbranche , UWV en gemeenten. Zij beantwoorden vragen op het gebied van de samenwerking tussen deze partijen. Bijvoorbeeld als je vragen hebt over subsidiemogelijkheden en regelingen. Het doel van deze organisatie is een goede samenwerking te bevorderen tussen de flexbranche en UWV.

Servicepunt Flex is het centrale aanspreekpunt binnen de publiek-private samenwerking voor medewerkers van de uitzendbranche, UWV en gemeenten. Om de samenwerking te blijven verbeteren richten zij zich op:

  • het delen van goede samenwerkingsvoorbeelden;
  • het informeren over regelingen en wetswijzigingen en hoe daar actie op kan worden ondernomen;
  • het afsluiten van (landelijke) samenwerkingsovereenkomsten met uitzenders.

Ze richten zich niet direct op het samenbrengen van vraag (vacatures) en aanbod (werkzoekenden). Wel bieden ze op dit gebied hulp aan de contactpersonen in de arbeidsmarktregio’s.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

ABU | Flexbranche | NBBU | Stichting Doorzaam | UWV

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>