Hoe kunnen we helpen?

Restitutiepolis ZVW

Betekenis Restitutiepolis ZVW

Een restitutiepolis is een vorm van een zorgverzekering. Bij een restitutiepolis wordt de zorg bij elke zorgaanbieder vergoed, ook de niet gecontracteerden. Ga je naar een ongecontracteerde zorgverlener, dan moet je vaak wel de rekening voorschieten. Deze kan later bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.

Als je zorgverzekeraar met zorgaanbieders afspraken heeft gemaakt over de betaling, hoef je niets voor te schieten. De zorgverzekeraar vergoedt dan de kosten van de zorg, tenzij het tarief van de zorgverlener excessief hoog is.

Het tegenovergestelde van de restitutiepolis is de naturapolis. Bij een naturapolis betaalt jouw zorgverzekeraar direct de zorgkosten, maar alleen van zorgverleners waarmee je verzekeraar een contract heeft. Ga je naar een ongecontracteerde zorgverlener, dan moet meestal een deel van de rekening zelf worden betaald. Met een restitutiepolis heb je dus meer keuzevrijheid dan met een naturapolis. Een restitutieverzekering is vaak wel wat duurder dan een naturaverzekering.

Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) krijg je bij een restitutiepolis de kosten van (niet-gecontracteerde) zorg volledig vergoed, tenzij het in rekening gebrachte tarief excessief hoog is. 

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Naturapolis ZVW | ZVW

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>