Hoe kunnen we helpen?

Reserveringen flexwerknemers

Betekenis van Reserveringen flexwerknemers

Een reservering is een percentage bovenop het loon. Elk uur dat je werkt, bouw je automatisch reserveringen op. Dit wordt opgespaard door de flexonderneming voor de vergoeding van vakantiegeld, vakantie-uren, feestdagen en kort verzuim of bijzonder verlof van de flexwerknemer.

De aanvullingen worden niet bij iedere loonbetaling uitgekeerd, maar gereserveerd totdat het desbetreffende verlof wordt opgenomen. Deze reserveringen gelden voor uitzendovereenkomsten met een uitzendbeding. Bij uitdiensttreding worden overgebleven reserveringen aan de flexwerker uitbetaald.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>